9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-3.Ünite-Şiir-7 (Test Çöz Online)

Sizler için 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 3.Ünitesi olan Şiir başlığında 12 tane online test hazırladık. Başarılar dileriz.

Şiir Bilgisi - 4


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

         Torunlarım dört yana kol kol gitsin

         Malazgirt'ten İstanbul'a yol gitsin!

         Gelip sana çarpan gücü yavaştan

         Anlamazsa haritadan sil gitsin!

 Yukarıdaki dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Epik şiir türüne örnektir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kelime halinde redif kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kafiye düzeni "aaba" şeklindedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tam kafiye kullanılmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

        Tilki kapıp onu dedi ki: "Efendiciğim,

        Size küçük bir ders vereceğim;

        Alıklar olmasa iş kalmaz açık gözlere;

        Böyle bir ders de değer sanırım bir peynire. "

Yukarıdaki dizeler hangi şiir türüne örnektir?

A
Lirik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Pastoral
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Satirik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Didaktik
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Epik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

        Ak saçlı başını alıp eline

        Kara hülyalara dal anneciğim

        O titrek kalbini bahtın yeline

        Bir ince tüy gibi sal anneciğim

Yukarıdaki dörtlük için hangisi söylenemez?

A
Çapraz uyak düzenindedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Hem kelime halinde hem de ek halinde redif vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Benzetmeye başvurulmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Lirik şiir türüne örnektir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Zengin kafiye vardır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4

Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder...

Gölgende bana da, bana da yer ver!

Bu dizeler, aşağıdaki şiir türlerinden hangisinden alınmış olabilir?

A
Pastoral
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Lirik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Dramatik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Didaktik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Epik
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 5

        Ala gözlü benli dilber

        Sen d'olasın benim gibi

        Zülfün dökük boynun bükük

        Sen d'olasın benim gibi

Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Ünlü düşmesine uğramış sözcükler vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
"abab" uyak şemasına sahiptir.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Kelime halinde redif vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Lirik şiir türündedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Halk söyleyişine sahiptir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Urganında un serilmiş yine şah-ı goncanın

Gülistanın şimdi bülbül Hoca Nasreddin'idir.

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Ek-fiil kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ünsüz yumuşamasına uğramış sözcük vardır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Telmih (anımsatma) sanatına başvurulmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hem isim hem fiil cümlesine örnek gösterilebilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif kullanılmıştır?

A
Kulağında şimdi uzak bir türkü
Bir masal anısı, bir eski türkü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Merhabalar olsun, merhabalar
Yayla çiçeğim, kırk ikindim, dil-i bahar!
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ezelden gül gibi olurdum handan
Şimdi bülbül gibi kalmışam giryan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İnceliğin inceliğimin harmanı
Dokunduğun yerler kala gül kanı
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Sensiz çekilmez oldu cennet olsa da dünya
Gel, gel yalvarıyorum bitsin bu korkunç rüya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

        Ateşinden duramadım

        Ben bu sırra eremedim

        Seher vakti göremedim

        Yıldız gibi aktı geçti

Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Hem ünlü düşmesi hem de ünsüz türemesine uğramış birer sözcük vardır
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Redif kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Düz kafiye örgüsüne sahiptir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Konusuna göre lirik şiirdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tenasüp (uygunluk) sanatına yer verilmiştir.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9

        Gün biter, sürü yatar ve sararan bir ayla,

        Çoban hicranlarını basar bağrına yayla,

        - Kuru bir yaprak gibi kalbini eline al

        Diye hıçkırır kaval.

Yukarıdaki dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Hem fiil hem isim cümlesi kullanılmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Ünlü düşmesine uğramış birden fazla sözcük vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Konusuna göre pastoraldir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Teşhis (kişileştirme) sanatı yapılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tunç uyak vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

        Ilık rüzgarlar okşardı yüzünü,

        Saçlarını yapraklar,

        Doyamazdın çıplak ayaklarını öpen yeşile,

        Neşe taşardı savrulan eteklerinden,

        Bahçeler boyunca...

        Hatırlar mısın?

Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisini örneklemeye uygundur?

A
Pastora
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Lirik
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Satirik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Didaktik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Epik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

        Yürün aslanlarım savaş edelim

        Buna kavga derler bey ne, paşa ne

        Haykırıp haykırıp kelle keselim

        Seyreyleyin el ayağı şaşanı

Bu dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler vardır?

A
Lirik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Satirik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Didaktik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Epik
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Pastoral
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

        Türlü türlü çiçeklerle bezenmiş toprak

        Irmak kıyılarını çepeçevre

        Eğilmiş oyuğun üstüne değin ak kavaklar

        Kapıyor üstünü sarmaş dolaş olmuş.

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Teşhis (kişileştirme) sanatı yapılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Pekiştirilmiş sözcük vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ünlü türemesi görülmektedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Konusuna göre pastoraldir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.