9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-3.Ünite-Şiir-7 (Test Çöz Online)

Sizler için 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 3.Ünitesi olan Şiir başlığında 12 tane online test hazırladık. Başarılar dileriz.

Şiir Bilgisi - 4


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder...

Gölgende bana da, bana da yer ver!

Bu dizeler, aşağıdaki şiir türlerinden hangisinden alınmış olabilir?

A
Pastoral
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Lirik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Dramatik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Didaktik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Epik
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

        Ilık rüzgarlar okşardı yüzünü,

        Saçlarını yapraklar,

        Doyamazdın çıplak ayaklarını öpen yeşile,

        Neşe taşardı savrulan eteklerinden,

        Bahçeler boyunca...

        Hatırlar mısın?

Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisini örneklemeye uygundur?

A
Pastora
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Lirik
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Satirik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Didaktik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Epik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

        Yürün aslanlarım savaş edelim

        Buna kavga derler bey ne, paşa ne

        Haykırıp haykırıp kelle keselim

        Seyreyleyin el ayağı şaşanı

Bu dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler vardır?

A
Lirik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Satirik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Didaktik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Epik
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Pastoral
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

        Ala gözlü benli dilber

        Sen d'olasın benim gibi

        Zülfün dökük boynun bükük

        Sen d'olasın benim gibi

Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Ünlü düşmesine uğramış sözcükler vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
"abab" uyak şemasına sahiptir.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Kelime halinde redif vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Lirik şiir türündedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Halk söyleyişine sahiptir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

        Tilki kapıp onu dedi ki: "Efendiciğim,

        Size küçük bir ders vereceğim;

        Alıklar olmasa iş kalmaz açık gözlere;

        Böyle bir ders de değer sanırım bir peynire. "

Yukarıdaki dizeler hangi şiir türüne örnektir?

A
Lirik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Pastoral
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Satirik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Didaktik
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Epik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

        Ak saçlı başını alıp eline

        Kara hülyalara dal anneciğim

        O titrek kalbini bahtın yeline

        Bir ince tüy gibi sal anneciğim

Yukarıdaki dörtlük için hangisi söylenemez?

A
Çapraz uyak düzenindedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Hem kelime halinde hem de ek halinde redif vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Benzetmeye başvurulmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Lirik şiir türüne örnektir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Zengin kafiye vardır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

         Torunlarım dört yana kol kol gitsin

         Malazgirt'ten İstanbul'a yol gitsin!

         Gelip sana çarpan gücü yavaştan

         Anlamazsa haritadan sil gitsin!

 Yukarıdaki dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Epik şiir türüne örnektir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kelime halinde redif kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kafiye düzeni "aaba" şeklindedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tam kafiye kullanılmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 8

Urganında un serilmiş yine şah-ı goncanın

Gülistanın şimdi bülbül Hoca Nasreddin'idir.

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Ek-fiil kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ünsüz yumuşamasına uğramış sözcük vardır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Telmih (anımsatma) sanatına başvurulmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hem isim hem fiil cümlesine örnek gösterilebilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif kullanılmıştır?

A
Kulağında şimdi uzak bir türkü
Bir masal anısı, bir eski türkü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Merhabalar olsun, merhabalar
Yayla çiçeğim, kırk ikindim, dil-i bahar!
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ezelden gül gibi olurdum handan
Şimdi bülbül gibi kalmışam giryan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İnceliğin inceliğimin harmanı
Dokunduğun yerler kala gül kanı
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Sensiz çekilmez oldu cennet olsa da dünya
Gel, gel yalvarıyorum bitsin bu korkunç rüya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

        Türlü türlü çiçeklerle bezenmiş toprak

        Irmak kıyılarını çepeçevre

        Eğilmiş oyuğun üstüne değin ak kavaklar

        Kapıyor üstünü sarmaş dolaş olmuş.

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Teşhis (kişileştirme) sanatı yapılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Pekiştirilmiş sözcük vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ünlü türemesi görülmektedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Konusuna göre pastoraldir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

        Ateşinden duramadım

        Ben bu sırra eremedim

        Seher vakti göremedim

        Yıldız gibi aktı geçti

Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Hem ünlü düşmesi hem de ünsüz türemesine uğramış birer sözcük vardır
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Redif kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Düz kafiye örgüsüne sahiptir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Konusuna göre lirik şiirdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tenasüp (uygunluk) sanatına yer verilmiştir.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 12

        Gün biter, sürü yatar ve sararan bir ayla,

        Çoban hicranlarını basar bağrına yayla,

        - Kuru bir yaprak gibi kalbini eline al

        Diye hıçkırır kaval.

Yukarıdaki dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Hem fiil hem isim cümlesi kullanılmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Ünlü düşmesine uğramış birden fazla sözcük vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Konusuna göre pastoraldir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Teşhis (kişileştirme) sanatı yapılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tunç uyak vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.