9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-3.Ünite-Şiir-5 (Test Çöz Online)

Sizler için 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 3.Ünitesi olan Şiir başlığında 12 tane online test hazırladık. Başarılar dileriz.

Şiir Bilgisi - 2

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kafiyeli mısraların sıralanışı a-a-b-a veya   a-a-a-b şeklinde olan düzene ...; a-b-a-b şeklinde olan düzene ...; a-b-b-a şeklinde olan düzene ise ... denir.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A
düz uyak- çapraz uyak- sarmal uyak
İpucu:
TEBRİKLER!
B
düz uyak- sarmal uyak- çapraz uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
örüşük uyak- çapraz uyak- sarmal uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
örüşük uyak- düz uyak- mani tipi uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
mani tipi uyak- çapraz uyak- düz uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

        Vücuduma uğurböcekleri konuyor.

        Ne estetik şey onlar.

        -Uç böcek, uç, annen sana terlik pabuç alacak, diyorum.

        Uçuyorlar.

Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisinden esinlenerek yazılmış bir şiirden alınmıştır?

A
Epik şiir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Satirik şiir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Dramatik şiir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Pastoral şiir
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Didaktik şiir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

        Oda senin, oda senin

        Döşenmiş oda senin

        Ne istersin sevdalım

        Bir canım var, o da senin

Yukarıdaki dörtlükte altı çizili tekrarlarda görülen uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cinaslı uyak
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Tunç uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yarım uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Zengin uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tam uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

        El çek tabib el çek yaram üstünden,

        Sen benim derdime deva bilmezsin.

        Sen nasıl tabibsin yoktur ilacın,

        Yaram yürektedir sarabilmezsin.

Bu dörtlüğün II. ve IV. dizesinde görülen uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yarım uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tam uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Zengin uyak
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Cinaslı uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Örüşük uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aşağıdakilerin hangisinde "zengin uyak " vardır?

A
Delikanlı oldum, barut kesildin
Aşık oldum, yar olmayı sen bildin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İpek oldun yar omzuna serildin
Gönül aldın en değerli yosmadan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Asker oldum, tüfeğimde kundaksın
Eş bulunca, baktım bize kuraksın
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Beşik oldun, ben anamdan doğunca
Gah gül oldun, gah tomurcuk, gah gonca
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Yokluğunla kalbimizde meraksın
Sen yok olma ölüm bizi sarsmadan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

        Sevgiden, sevinçten böyle pek uzak

        Yaşamak bilsen ah ne acı anne!

        Yılların saçında yaktığı her ak

        Şu ıssız gönlümün son tacı anne!

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
I. ve III. dizelerde tam uyak vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II. ve IV. dizelerde zengin uyak vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kelime halinde redif kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
6 + 5 durak ve 11' li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sarmal uyak düzenine uymaktadır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

        Lirik şiir:  Duygunun ön plana çıktığı şiirlere,

        Epik şiir:Kahramanlık, yurt sevgisi gibi temaların işlendiği şiirlere,

        Dramatik şiir:Bir fikri, bir insanı, bir alışkanlığı yeren şiirlere,

        Pastoral şiir : Kır ve doğa sevgisini dile getiren  şiirlere,

        Satirik şiir : Manzum tiyatro eserlerindeki şiirlere denir.

Yukarıdaki açıklamaları verilen şiir türlerinden hangileri yer değiştirirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur?

A
Lirik- Satirik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Epik- Pastoral
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Pastoral- Lirik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dramatik- Epik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Satirik- Dramatik
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 8

Bursa'da eski bir cami avlusu

Küçük şadırvanda şakırdayan su.

Bu dizeler, ölçü ve uyak yönünden aşağıdakilerden hangisiyle paraleldir?

A
Kaşın kudret kalemiyle yazılmış
Güzel, hicrin ile bağrım ezilmiş
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Uzun kavak ne gidersin engine
Yaprakların benzemiyor rengine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Menekşe açılır bahar, yaz olur
Niçin boynu eğri, ömrü az olur
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar
Kapanırdı daha gün batmadan kapılar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yıldız arıyorum gökler dolusu
Zaman oraya varmamış olsun
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

          Yeşil pencereden bir gül at bana

        Işıklarla dolsun kalbimin içi.

        Geldim işte mevsim gibi kapına

        Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ.

Bu dörtlükte aşağıdaki uyak türlerinden hangisi örneklendirilmiştir?

A
Tunç uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tam uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Zengin uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Cinaslı uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yarım uyak
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

Mısra sonlarındaki ses benzerliğine ... denir. Eğer iki ses benzerliği varsa ..., ikiden çok ses benzerliği varsa ... olur.

Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A
redif- yarım uyak- tam uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
uyum- zengin uyak- cinaslı uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
uyak- tam uyak- zengin uyak
İpucu:
TEBRİKLER!
D
uyak- tam uyak- cinaslı uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
vezin- yarım uyak- tam uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

        Şu dağlar olmasaydı

        Çiçeği solmasaydı

        Ölüm Allah'ın emri

        Ayrılık olmasaydı.

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Mani özelliği göstermektedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ayrılıktan duyulan hüzün dile getirilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tam kafiye kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kafiyelenişi a...“a...“b...“a şeklindedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
"olmasaydı" kelimesiyle cinas yapılmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 12

Kalem böyle çalınmıştır yazıma

Yazım kışa uymaz, kışım yazıma

Bu dizelerde örneklendirilen uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yarım uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Zengin uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tam uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tunç uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Cinaslı uyak
İpucu:
TEBRİKLER!
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.