9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-3.Ünite-Şiir-5 (Test Çöz Online)

Sizler için 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 3.Ünitesi olan Şiir başlığında 12 tane online test hazırladık. Başarılar dileriz.

Şiir Bilgisi - 2

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kafiyeli mısraların sıralanışı a-a-b-a veya   a-a-a-b şeklinde olan düzene ...; a-b-a-b şeklinde olan düzene ...; a-b-b-a şeklinde olan düzene ise ... denir.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A
düz uyak- çapraz uyak- sarmal uyak
İpucu:
TEBRİKLER!
B
düz uyak- sarmal uyak- çapraz uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
örüşük uyak- çapraz uyak- sarmal uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
örüşük uyak- düz uyak- mani tipi uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
mani tipi uyak- çapraz uyak- düz uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Mısra sonlarındaki ses benzerliğine ... denir. Eğer iki ses benzerliği varsa ..., ikiden çok ses benzerliği varsa ... olur.

Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A
redif- yarım uyak- tam uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
uyum- zengin uyak- cinaslı uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
uyak- tam uyak- zengin uyak
İpucu:
TEBRİKLER!
D
uyak- tam uyak- cinaslı uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
vezin- yarım uyak- tam uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

        El çek tabib el çek yaram üstünden,

        Sen benim derdime deva bilmezsin.

        Sen nasıl tabibsin yoktur ilacın,

        Yaram yürektedir sarabilmezsin.

Bu dörtlüğün II. ve IV. dizesinde görülen uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yarım uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tam uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Zengin uyak
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Cinaslı uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Örüşük uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

        Sevgiden, sevinçten böyle pek uzak

        Yaşamak bilsen ah ne acı anne!

        Yılların saçında yaktığı her ak

        Şu ıssız gönlümün son tacı anne!

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
I. ve III. dizelerde tam uyak vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II. ve IV. dizelerde zengin uyak vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kelime halinde redif kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
6 + 5 durak ve 11' li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sarmal uyak düzenine uymaktadır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 5

Aşağıdakilerin hangisinde "zengin uyak " vardır?

A
Delikanlı oldum, barut kesildin
Aşık oldum, yar olmayı sen bildin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İpek oldun yar omzuna serildin
Gönül aldın en değerli yosmadan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Asker oldum, tüfeğimde kundaksın
Eş bulunca, baktım bize kuraksın
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Beşik oldun, ben anamdan doğunca
Gah gül oldun, gah tomurcuk, gah gonca
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Yokluğunla kalbimizde meraksın
Sen yok olma ölüm bizi sarsmadan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

        Şu dağlar olmasaydı

        Çiçeği solmasaydı

        Ölüm Allah'ın emri

        Ayrılık olmasaydı.

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Mani özelliği göstermektedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ayrılıktan duyulan hüzün dile getirilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tam kafiye kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kafiyelenişi a...“a...“b...“a şeklindedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
"olmasaydı" kelimesiyle cinas yapılmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

        Lirik şiir:  Duygunun ön plana çıktığı şiirlere,

        Epik şiir:Kahramanlık, yurt sevgisi gibi temaların işlendiği şiirlere,

        Dramatik şiir:Bir fikri, bir insanı, bir alışkanlığı yeren şiirlere,

        Pastoral şiir : Kır ve doğa sevgisini dile getiren  şiirlere,

        Satirik şiir : Manzum tiyatro eserlerindeki şiirlere denir.

Yukarıdaki açıklamaları verilen şiir türlerinden hangileri yer değiştirirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur?

A
Lirik- Satirik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Epik- Pastoral
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Pastoral- Lirik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dramatik- Epik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Satirik- Dramatik
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 8

Kalem böyle çalınmıştır yazıma

Yazım kışa uymaz, kışım yazıma

Bu dizelerde örneklendirilen uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yarım uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Zengin uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tam uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tunç uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Cinaslı uyak
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9

Bursa'da eski bir cami avlusu

Küçük şadırvanda şakırdayan su.

Bu dizeler, ölçü ve uyak yönünden aşağıdakilerden hangisiyle paraleldir?

A
Kaşın kudret kalemiyle yazılmış
Güzel, hicrin ile bağrım ezilmiş
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Uzun kavak ne gidersin engine
Yaprakların benzemiyor rengine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Menekşe açılır bahar, yaz olur
Niçin boynu eğri, ömrü az olur
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar
Kapanırdı daha gün batmadan kapılar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yıldız arıyorum gökler dolusu
Zaman oraya varmamış olsun
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

        Oda senin, oda senin

        Döşenmiş oda senin

        Ne istersin sevdalım

        Bir canım var, o da senin

Yukarıdaki dörtlükte altı çizili tekrarlarda görülen uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cinaslı uyak
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Tunç uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yarım uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Zengin uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tam uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

          Yeşil pencereden bir gül at bana

        Işıklarla dolsun kalbimin içi.

        Geldim işte mevsim gibi kapına

        Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ.

Bu dörtlükte aşağıdaki uyak türlerinden hangisi örneklendirilmiştir?

A
Tunç uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tam uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Zengin uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Cinaslı uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yarım uyak
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 12

        Vücuduma uğurböcekleri konuyor.

        Ne estetik şey onlar.

        -Uç böcek, uç, annen sana terlik pabuç alacak, diyorum.

        Uçuyorlar.

Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisinden esinlenerek yazılmış bir şiirden alınmıştır?

A
Epik şiir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Satirik şiir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Dramatik şiir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Pastoral şiir
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Didaktik şiir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.