9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-3.Ünite-Şiir-6 (Test Çöz Online)

Sizler için 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 3.Ünitesi olan Şiir başlığında 10 tane online test hazırladık. Başarılar dileriz.

Şiir Bilgisi - 3

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

        Dostluk ve vefa bugün birer boş sözdür,

        Geçmişten arta kalma bir hoş sözdür.

        Lakin yine de sen, kendine saygın varsa,

        Söz verdiğin an tutmak için koş, sözdür.

Bu dörtlükte ağır basan şiir türleri aşağıda­kilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A
Lirik, epik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Satirik, didaktik
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Didaktik, lirik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Epik, satirik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dramatik, didaktik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

        Sende açsam da gözümü

        Yoktu bu aşkın çözümü

        Zaman avutur gönlümü

        Hasretine de alışırım

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
"aaab" şeklinde kafiyelenmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Lirik şiir özelliği gösterir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
"mü" sesleriyle redif yapılmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Ünlü düşmesine uğramış sözcük vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İlk iki dize bir cümledir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Aşağıdaki dizelerden hangisi lirik bir şiirden alınmamıştır?

A
Ben mezarda sırdaş olur beklerim
Toprağında bir taş olur beklerim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Onları deviren biziz toprağa
Biz attık onları böyle ayağa
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Yapsalar kemiğim tarak
Yar zülfünün tellerine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sen gittin yaslara büründü cihan
Soluyor dallarda gül dertli dertli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Deniz, ona çok sevdiğimi söyle
Bir gün gelir de kıyına böyle durursa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

       Gönül gurbet ele varma

        Ya gelinir ya gelinmez

        Her dilbere meyil verme

        Ya sevilir ya sevilmez

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Halk söyleyişlerinden yararlanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Koşma nazım şekliyle yazılmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Çapraz kafiye örgüsü vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Lirik şiir özelliği taşır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Redif kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

 Eğer benim ile gitmek dilersen

 Eğlen güzel, yaz olsun da gidelim.

Bizim iller kıraçlıdır, aşılmaz

Yollar çamur, kurusun da gidelim.

Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Pastoral şiir özelliği gösterir.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Kelime ve ek halinde redifler vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Koşma nazım şekliyle yazılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
11'li hece ölçüsüyle ve 6 + 5 durakla yazılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Halk söyleyişlerine yer verilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

         I.     Şiirlerde kahramanlık duygusu ağır basar.

         II.    Gerçeğe yakınlığa önem verilir.

        III.    Hayatın acıklı ve korkunç yönlerini ele alır.

        IV.    Doğal ve yapay destanlar bu şiirin örneklerindendir.
Yukarıdaki özellikleri taşıyan şiir türleri aşa­ğıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A
Lirik, epik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Satirik, dramatik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Epik, dramatik              
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Pastoral, lirik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Didaktik, satirik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

        Dağlar dağladı beni

        Gören ağladı beni

        Bana zincir kar etmez

        Zülfün bağladı beni

Bu dörtlüğün I. ve IV. dizesinde görülen uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yarım uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tam uyak
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Zengin uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Cinaslı uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tunç uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

        Denizlerden

        Esen bu ince hava saçlarınla eğlensin.

        Bilsen

        Melal-i hasret ü gurbetle ufk-ı Şama bakan

        Bu gözlerinle, bu hüznünle sen ne dilbersin!

Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A
Satirik şiir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Didaktik şiir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Dramatik şiir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Pastoral şiir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Lirik şiir
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9

        Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler

        Şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler

        Şimdi bana yeniden ister misin deseler

        Tek bir söz bile söylemeye hakkım yok.

Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Kafiye düzeni "aaab" şeklindedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Redif kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Hem ünlü düşmesi, hem ünsüz yumuşamasına uğramış bir sözcük vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tekrir sanatına yer verilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Didaktik şiir özeliği göstermektedir.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

        Ben bir Türk'üm; dinim, cinsim uludur.

        Sinem, özüm ateş ile doludur.

        İnsan olan vatanının kuludur.

        Türk evladı evde durmaz, gideriz...

Bu dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden han­gisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A
Epik
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Lirik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Didaktik  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Satirik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Pastoral
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.