9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-3.Ünite-Şiir-4 (Test Çöz Online)

Sizler için 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 3.Ünitesi olan Şiir başlığında 13 tane online test hazırladık. Başarılar dileriz.

Şiir Bilgisi - 1

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

        Gevheri der işler hata

        Katırlar baskındır ata

        Olur olmaz maslahata

        Çocuklar karışır oldu.

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A
Epik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Lirik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Satirik
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Pastoral
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Didaktik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

        Dudağında yangın varmış dediler

        Ta ezelden yayan koşarak geldim.

        Alev yanaklara sarmış dediler

        Sevda seli oldum, taşarak geldim.

Bu dörtlükte, aşağıdakilerden hangisi için bir örnek yoktur?

A
Redif
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yarım uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tam uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Zengin uyak
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Çapraz uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisinde "yarım uyak " vardır?

A
Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı
Bir dakika araba yerinde durakladı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı
Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi
Yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bizden evvel buraya inen üç, dört arkadaş
Kurmuştular tutuşan ocağa karşı bağdaş
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yaylımız tüketirken yoları aynı hızla
Savrulmaya başladı karlar etrafımızda
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4

Bir gün bile anmaz bizi andıklarımız

Er geç unutur sevgili sandıklarımız

En sonra kül olduk bu büyük yangında

Boşmuş tutuşup kor gibi yandıklarımız.

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A
Satirik
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Epik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Lirik                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Pastoral
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dramatik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince

Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince

Bu dizelerde, aşağıdaki uyak türlerinden hangisi örneklendirilmiştir?

A
Zengin uyak
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Yarım uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tam uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Cinaslı uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Çapraz uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

       Sevdalı akşamlar tekin değildir

        Pek dolaşma gönül viranesinde

        Bu dizelerle,

I.Boyun eğildir

II. Gururlu güneşler

III.   Aşkın efsanesinde

IV. Şaka yoktur

sözlerinin tümü kullanılarak "çapraz uyak " düzeninde anlamlı bir dörtlük kurulmak istenirse, son iki dize aşağıdakilerden hangisinde verilenlerle oluşturulur?

A
I - II - III - IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
IV - III - II- I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II - I - IV - III
İpucu:
TEBRİKLER!
D
II - IV - I - III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
IV - III - I - II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

        Sahipsize kimse bakmaz

        Tarlasına suyu akmaz

        Kız evladı ocak yakmaz

        O da bir gün ele gider.

Bu dörtlüğün uyak dizilişi (örgüsü) ve türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Düz- Yarım uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Düz- Tam uyak
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Çapraz- Tam uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Çapraz- Zengin uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Düz- Zengin uyak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde aynı konuları işleyen şiir türleri bir arada verilmiştir?

A
Koşma- sagu- pastoral
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Lirik- mersiye- mani
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Satir- taşlama- hicviye
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Sav- türkü- taşlama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gazel- ağıt- ilahi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

        Sevgilim güvenme güzelliğine

        Senin de saçların tarumar olur.

Bu iki dizeden, şiirin bütünüyle ilgili özel­liklerin hangisi kesin olarak belirlenebilir?

A
Yazıldığı dönem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Nazım çeşidi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Konusu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Uyak örgüsü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ölçüsü
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

        Dumanlıdır Aladağ'ın alanı

        Ortasında sarı çiçek savranı

        Yiğit durağı da aslan yatağı

        Dilberleri hep de böyle ola mı?

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Dört dizede de redif kullanılmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
I. ve II. dizelerde tam uyak vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Düz uyak düzeni kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Halk edebiyatı şiir örneğidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

        Bir akşam mehtabı getiren bana

        Bahçe kapısını açan bir eldi.

        Gözlerim sevinçle baktı o yana

        Yıldızlar içinde kadınım geldi.

Bu dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisini örneklemeye uygundur?

A
Lirik şiir
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Epik şiir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Didaktik şiir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Satirik şiir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dramatik şiir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Aşağıdaki beyitlerin hangisinde redif yoktur?

A
O gün gelsin neşemiz tazelensin de gör
Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bahar gelince yine karşı dağlara
Bülbül figan eder iner bağlara
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Başka şeyler de vardı, ekmek gibi, su gibi
Gülüşler öpüşler ne bileyim hepsi
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Bu gece tek başıma karanlıktayım
Affet beni biraz kalbimi dinleyeceğim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Durup dinlenmeden akan bir ırmakla
Ne güzel bir orman dolusu yeşil yaprakla
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

        -      Opera için yazılan manzum eserlerde görülür.

        -      Acıklı ve korkunç bir olayı anlatır.

        -      Anlattığı, insanın gözünün önünde tiyatro gibi canlanır.

Yukarıda özellikleri verilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lirik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Epik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Satirik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dramatik
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Pastoral
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.