9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-3.Ünite-Şiir-3 (Test Çöz Online)

Sizler için 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 3.Ünitesi olan Şiir başlığında 10 tane online test hazırladık. Başarılar dileriz.

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-3.Ünite-Şiir-3

Tebrikler - 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-3.Ünite-Şiir-3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Açık istiare, benzetmenin iki temel öğesinden sadece kendisine benzetilen kullanılarak yapılan istiaredir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki dizelerin hangisinde açık istiare vardır?

A
Ey benim gonca gülüm
Saçların büklüm büklüm
B
Bir yangın gibi taşıyıp durduk
Kederi ve acıyı göğsümüzde
C
Karın yağdığını görünce
Kar tutan toprağı anlayacaksın
D
Kedinin gözü henüz açıktı
Sabaha karşı fırtına çıktı
E
Uyan yârim uyan, söndü yıldızlar
Gün karşı tepeden doğmak özredir
Soru 2

Şiir dilinin en önemli özelliği, anlamsal sapmalar bakımından zengin oluşudur. Anlamsal sapma, kelimelere alışılmış ve bilinen anlamlarının dışında yeni anlamlar yüklemedir. Bu da çoğunlukla alışılmamış bağdaştırmalardan yararlanılarak yapılır.
Aşağıdakilerin hangisinde alışılmamış bağdaştırmadan yararlanılarak anlamsal bir sapma oluşturulmuştur?

A
Gözü yaşlı anaların ellerini öperim
Sabah çaylarını demlerim işçilerin
B
Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı
Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı
C
Yeşil bir masada yan yana
Otururduk erikler altında
D
Şimdi bir güvercinin uçuşunu bölüşüyoruz
Gökyüzünün o meşhur maviliğinde
E
Hayatta tek isteğim buydu
Mutluyum seni sevdiğime
Soru 3

Aşağıdaki dizelerin hangisinde sanatlı bir söyleyiş yoktur?

A
Sarmış denizkızları gibi dalgalar bizi
B
Yürü, gölgen seni uğurlamakta
C
Eyüp öksüz, Kadıköy süslü, Moda kurumlu
D
Gezeceğim, doğduğum evin odalarını
E
Sevgilim, kapımı çaldı aydınlık
Soru 4

Bu sabah hava berrak
Bu sabah her şey billurdan gibi
Gök masmavi bu sabah
Güzel şeyler düşünelim diye
Cahit Sıtkı Tarancı
Bu parçanın ilk üç mısrasında dile getirilenlerin gerçekleşmesiyle ilgili olarak dördüncü mısrada gerçek sebeple ilgisi olmayan daha güzel ve şiirsel bir sebepten söz edilmiş, böylece —- yapılmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakiler-den hangisi getirilmelidir?

A
istifham
B
mecazımürsel
C
teşbih
D
hüsnütalil
E
tecahülüarif
Soru 5

Zeytin gözlüm sana meylim nedendir
Bu sevmenin kabahati kimdedir
Hüceste Aksavrın
Bu dizelerde şair “zeytin göz” tamlamasını oluşturarak aşağıdaki sanatlardan hangisine örnek vermiştir?

A
teşbih
B
istiare
C
kinaye
D
telmih
E
tevriye
Soru 6

Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır
Bugün posta günü canım sıkılır
Ellerin mektubu gelmiş okunur
Benim yüreğime hançer sokulur
Anonim
Bu türküde —- sanatı kullanılarak gurbette olmanın, sevdiğinden ayrı kalmanın, hele de ondan haber alamamanın verdiği sıkıntı, etkileyici biçimde dile getirilmiştir. Diğer askerlere mektup gelmiştir, onlar mutludur. Bu türküyü yakan kişiye ise mektup gelmemiş, bu da onu, yüreğine hançer sokulur gibi etkilemiştir. O kadar üzüntülü, o kadar doludur ki yürekten bir of çekse bu sesin şiddetiyle karşıki dağlar yıkılacaktır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
tevriye
B
kinaye
C
mübalağa
D
teşbih
E
telmih
Soru 7

Aşağıdaki dizelerin hangisinde sanatlı bir söyleyiş yoktur?

A
O kara sevdalar kara bulutmuş
Yağmaya yağmaya şehri unutmuş
B
Beni sevmiyordun, bilirdim
Bir sevdiğin vardı, duyardım
C
Bir taşın kumlu damarına yerleşiyorum
En kısmetsiz köküyüm gençlik ağacının
D
Çıkar gelir kutup yıldızı
Işıltılı bir pelerin gibi savurarak samanyolunu
E
Ellerim takılırken rüzgârların saçına
Asıldı arabamız bir dağın yamacına
Soru 8

Sen, kaçan bir ürkek ceylânsın dağda
Ben, peşine düşmüş bir canavarım
İstersen dünyayı çağır imdada
Sen varsın dünyada, bir de ben varım
Necip Fazıl Kısakürek
Yukarıdaki parçada şair, oluşturduğu özgün imgeyi ifade etmek için edebî sanatlardan yararlanmıştır. “Sen” dediği kişiyi, dağda kaçan ürkek bir ceylana; kendisini de onun peşine düşmüş bir canavara benzeten şair, o kişiye hiç kimsenin yardım edemeyeceğini iddia etmektedir. Çünkü şairin düşlediği dünyada sadece o ve kendisi vardır. Yani yardıma çağrılabilecek hiç kimse yoktur. Şair, bu imgeyi oluştururken üçüncü dizede —- başvurmuş “dünya" kelimesiyle “dünyada yaşayanları" kast etmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
hüsnütalile
B
kinayeye
C
tecahülüarife
D
telmihe
E
mecazımürsele
Soru 9

Tezat, herhangi bir ilgiden ötürü, birbirine zıt iki kavram, durum ya da olayın bir arada kullanılması sanatıdır.
Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde tezat sanatına örnek vardır?

A
Var olan yoklukların ömrünü sürüyorum
Aşklar bomboş kuruntu, hürriyetler esaret
B
Bahçende akasyalar açardı baharla
Ne şirin komşumuzdun sen Fahriye Abla
C
Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir
İspanya neşesiyle bu akşam bu zildedir
D
Gündüzden, gürültüden ve kâinattan ırak
Akşamı seyredeyim bakışlarında bırak
E
Umdular tez elden bahar gelir
Bahar gelmedi ya da gelen bahar değildi
Soru 10

Aşağıdaki dizelerin hangisinde istifham sanatına örnek vardır?

A
Ben güzelim diye böyle
Kurulma nazlım kurulma
B
Karanfil oymak oymak
Olur mu yâre doymak
C
Katar katar olmuş yüzünde benler
Dizilmiş kaşının arasına
D
Karanfilim biçim biçim
Ben ağlarım için için
E
Uzun olur gemilerin direği
Yanık olur âşıkların yüreği
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.