9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-3.Ünite-Şiir-2 (Test Çöz Online)

Sizler için 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 3.Ünitesi olan Şiir başlığında 13 tane online test hazırladık. Başarılar dileriz.

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-3.Ünite-Şiir-2

Tebrikler - 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-3.Ünite-Şiir-2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Alnıma düştükçe damlalar sıkça
Kalbimi karanlık şeylere yordum
Etrafı acı bir gölge sardıkça
Siz gülüyordunuz, ben ağlıyordum
Bu parçanın alındığı şiirin bütün dörtlükleri bu parçadakiyle aynı kafiye düzenine ve ölçüye sahiptir.
Bu açıklamaya göre yukarıdaki parçanın alındığı şiir aşağıdaki nazım şekillerinin hangisiyle oluşturulmuştur?

A
Koşma
B
Örüşük kafiye
C
Sarma kafiye
D
Düz kafiye
E
Çapraz kafiye
Soru 2

Engin yâd eder bana yetimliğimi
Gözyaşlarıyla düşer dalgalar kuma
Issız bir yoldayım ki hasta ruhuma
Herkes yabancı: Kimden sorayım kimi
Faruk Nafiz Çamlıbel
Bu parçanın alındığı şiirin bütün dörtlükleri bu parçadaki kafiye düzenine ve ölçüye göre oluşturulmuştur.
Bu açıklamaya göre yukarıdaki parçanın alındığı şiir aşağıdaki nazım şekillerinin hangisiyle oluşturulmuştur?

A
Koşma
B
Düz kafiye
C
Örüşük kafiye
D
Sarma kafiye
E
Çapraz kafiye
Soru 3

İncecikten bir kar yağar
Tozar Elif Elif diye
Deli gönül abdal olmuş
Gezer Elif Elif diye
Karacaoğlan
Yukarıdaki parça beş birimden oluşan bir ---- ilk birimidir. Sekizli hece ölçüsüyle oluşturulan bu şiirin diğer birimlerinde ilk üç dize kendi aralarında dördüncü dizeler ise ilk birimin iki ve dördüncü dizeleriyle kafiyelidir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) koşmanın B) semainin C) mâninin D) şarkının E) gazelin

A
şarkının
B
gazelin
C
semainin
D
mâninin
E
koşmanın
Soru 4

karanlığa mahkûmdur gökte sensiz, sitare
ruhumu zevalinle buluşturma, Gülnare
soluğun ab-ı hayat mıdır; filizlendi kül
siyah bir lale gibi aynaya düştü kâkül
kırdın yüreğimdeki saatin akrebini
kuruttun düşlerimin hayal mürekkebini
hangi ırmağa baksam akıyorsun derinden
Hazar, acılarınla ağlıyor kederinden
Nurullah Genç
Bu parçanın alındığı şiirin bütün dizeleri bu parçadaki kafiye düzenine ve ölçüye sahiptir.
Bu açıklamaya göre yukarıdaki parçanın alındığı şiir aşağıdaki nazım şekillerinin hangisiyle oluşturulmuştur?

A
Düz uyak
B
Gazel
C
Kaside
D
Sarma uyak
E
Çapraz uyak
Soru 5

Kuzusu var kurdu var
Tepesi var ardı var
Al çiçekli dağların
Bilinmeyen derdi var
Anonim
Yukarıdaki tek birimlik şiir, aşağıdaki nazım şekillerinin hangisiyle oluşturulmuştur?

A
Mâni
B
Sarma kafiye
C
Gazel
D
Düz kafiye
E
Semai
Soru 6

Aşağıdakilerin hangisinin birim sayısı diğerlerinden fazladır?

A
Koşma
B
Kaside
C
Semai
D
Gazel
E
Mâni
Soru 7

Nasıl kişi beklerse tipiler, fırtınalar
Bu kara sevda beni ahir ömrümde sardı
Kar inen dağlar gibi betim benzim ağardı
Ey oğlunu bu derde kurban veren analar
Faruk Nafiz Çamlıbel
Yukarıdaki parça dört birimden oluşan bir şiirin üçüncü birimidir. Bu şiirin bütün birimleri bu dörtlükle aynı uyak düzenine ve ölçüye sahiptir.
Bu açıklamaya göre yukarıdaki dörtlük aşağıdaki nazım şekillerinin hangisiyle oluşturulan bir şiirden alınmıştır?

A
Gazel
B
Düz uyak
C
Çapraz uyak
D
Koşma
E
Sarma uyak
Soru 8

Felek bana bir ok vurdu
Kırdı belimi belimi
Bilmem bana düşman m’oldu
Çekmez elini elini
Ali Ertekin
Bu parçada aşağıdaki temalardan hangisi ele alınmıştır?

A
Sevgiliye kavuşamama
B
Geçmişe özlem
C
Yalnızlık
D
Zamandan yakınma
E
Aşk acısı
Soru 9

Sevdi aldattı beni
Güldü ağlattı beni
Gittim kölesi oldum
Götürdü sattı beni
Anonim
Yukarıdaki şiir, dört mısralık bir tek birimden oluşmuştur. Şiirde yedili hece ölçüsü kullanılmıştır.
Bu açıklamaya göre yukarıdaki şiir aşağıdaki nazım şekillerinin hangisiyle oluşturulmuştur?

A
Semai
B
Rubai
C
Mâni
D
Gazel
E
Örüşük uyak
Soru 10

Aşağıdaki nazım şekillerinden hangisi birim sayısı ve birim değeri bakımından mâni ile benzerlik gösterir?

A
Kaside
B
Şarkı
C
Rubai
D
Türkü
E
Gazel
Soru 11

Çarşamba’yı sel aldı
Bir yâr sevdim el aldı
Keşke sevmez olaydım
Elim koynumda kaldı
Anonim
Aşağıdakilerden hangisi, bu dörtlükte ele alınan kavramlar arasında sayılamaz?

A
Aşk
B
Çaresizlik
C
Utanç
D
Pişmanlık
E
Ayrılık
Soru 12

Aşağıdaki nazım şekillerinden hangisi divan edebiyatında kullanılmıştır?

A
Türkü
B
Çapraz kafiye
C
Rubai
D
Sone
E
Varsağı
Soru 13

Gözlerimde parıltısı bakır bir tasın,
Kulaklarım komşuların ayak sesinde
Varsın gene bir yudum su veren olmasın
Başucumda biri bana “su yok” desin de
Kemalettin Kamu
Bu dörtlüğe hâkim olan tema aşağıdakilerden hangisidir?

A
Umutsuzluk
B
Özlem
C
Hastalık
D
Ayrılık
E
Yalnızlık
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.