Teşhis (Kişileştirme) Sanatı Nedir, Örnekleri, Hakkında Bilgi

TEŞHİS (KİŞİLEŞTİRME) SANATI

İnsan olmayan varlıkları insan gibi algılayarak, insana özgü nitelikleri o varlıklara benzeterek söz söyleme sanatına teşhis (kişileştirme) sanatı denir.
Teşhis Sanatı Örnekleri:
Ne vakit Maçka‘dan geçsem
limanda hep gemiler olurdu
ağaçlar kuş gibi gülerdi         (Attila İlhan)

Bütün kusurumu toprak gizliyor,
Merhem çalıp yaralarım düzlüyor.        (Âşık Veysel)
Gül, hasretinle yollara tutsun kulağını
Nergis gibi kıyamete dek çeksin intizar                               (Baki)

Kış, Ada‘nın her tarafına yerleşebilmek için rüzgârlarını poyraz, yıldız, karayel… halinde seferber ettiği zaman; öte yakadaki yaz, pılısını pırtısını yeni toplamış, bir kenara, oldukça mahzun bir göçmen gibi oturmuştu.   (Sait Faik Abasıyanık)