Ünlü Harflerin Özellikleri Nelerdir?

Ünlüler ve Özellikleri

Ünlüler, ses yolunda bir engele uğramadan çıkan seslerdir. Bunlar tek başı­na okunur ve heceleri oluşturur.

Türkçede sekiz tane ünlü harf vardır: a, e, i, i, o, ö, u, ü

 

Ünlüler, söyleniş özelliğine, dilin ve ses yolunun aldığı biçimlere göre deği­şik özellikler gösterir:

Kalın ünlüler (a, o, u, i), dilin geriye çekilmesiyle;

ince ünlüler (e, ö, ü, i), dilin ileri doğru itilmesiyle oluşur.

Dudaklar düz durumdayken çıkan ünlüler düz (a, e, ı, i);

toplanıp yuvarlaklaşmasıyla oluşan ünlülerse yuvarlak (o, ö, u, ü) ünlüdür.

Alt çenenin açık ve ağız boşluğunun geniş durumunda çıkan ünlüler geniş (a, e, o, ö);

alt çene az açık ve ağız boşluğu darken çıkan ünlüler de dar (ı, i, u, ü) ünlüdür.