Ünsüz Göçüşmesi (Yer Değiştirme, Metatez)

Ünsüz Göçüşmesi (Yer Değiştirme, Metatez)

Bazı ünsüzlerin yer değiştirmesidir. Türkçede daha çok, -r ve -l ünsüzlerinin bulunduğu sözcüklerde, birinci hecenin sonundaki sesle, ikinci hecenin ba­şındaki ses, birbirinin yerine geçer. Bu durum konuşma dilinde, daha çok da ağızlarda görülür.

Doğru Yazımı      Göçüşme 
köprü körpü
toprak torpak
bayram baryam
yanlış yalnış
yalnız yanlız
çömlek çölmek
kirpik kiprik
kibrit kirbit