Ünsüz Türemesi (Artması)

Ünsüz Türemesi

Bazı sözcüklerde, olmak veya etmek yardımcı eylemiyle birleşik eylem oluşturulduğunda ya da bu sözcüklere ünlüyle başlayan bir ek getirildiğin­de ünsüz türemesi görülür.

af + etmek affetmek
his + etmek hissetmek
red + etmek reddetmek
hal + olmak hallolmak
zan – ımca zannımca
hat ınızın hattınızın

 

NOT: İki sessizin yan yana geldiği her sözcükte ün­süz türemesi olmayabilir.

taşsız, passız, süssüz, sessiz, hissiz… hisse, yassı, madde, cadde, elli, belli, telli…

 yıllar, yollar, hâller… sollamak, kollamak…