Ünsüz Yumuşaması (Değişimi)

Ünsüz Yumuşaması (Değişimi)

Süreksiz sert ünsüzlerden biriyle (p, ç, t, k) biten bir sözcükten sonra ünlüy­le başlayan bir ek gelirse süreksiz sert ünsüzler yumuşayarak b, c, d, g, ğ ‘ye dönüşür.

yargıç – a yargıca
ilaç im ilacım
şerit – e şeride
git ip gidip
denk im dengim
yumak – ı yumağı
çorap – ı çorabı
matkap – ım          matkabın