Ünsüz Benzeşmesi (Ünsüz Sertleşmesi / Ünsüz Uyumu)

Ünsüz Benzeşmesi (Ünsüz Sertleşmesi / Ünsüz Uyumu)

Sert ünsüzlerden biriyle (f, s, t, k, ç, ş, h, p) biten bir sözcükten sonra yumuşak ünsüzle c, d, g başlayan bir ek gelirse ekin başındaki yumuşak ün­süzler ç, t, k şeklinde değişerek sertleşir.

kitap cı kitapçı
kadayıf kadayıfçı
balık balıkçı
bilmiş – cesine bilmişçesine
külah da külahta
İzmit’ – den İzmit’ten
2014′ de 2014’te
üret- gen üretken
seç – gi seçki
yetiş – gin Yetişkin
et gi etki
yet gi yetki
tep gi tepki
at atkı

 

NOT 1: Bazı tek heceli sözcüklerde yumuşama olmaz.

tek-i, sap-ı, ip-i, top-u, süt-ü, at-ı, suç-u…

NOT 2: Özel adlarda yazarken yumuşama olmaz, konuşurken olur.

Ayvalık’a, Tarık’ın, Haliç’e, Şahap’ın, Murat’a…

NOT 3: Bazı yabancı sözcüklerde yumuşama olmaz.

millet-e, hukuk-u, ceket-i, merak-ım, evrak-ı…

NOT 4: Bazı türemiş sözcüklerde yumuşama olmaz.

kesit-i, yapıt-a, özet-i, anın yakıt-ı…