Unvan Grupları Nedir, Özellikleri, Konu Anlatımı, Örnek Cümleler

Unvan Grubu

Bir şahıs ismiyle, bir unvan veya akrabalık isminden meydana gelen kelime gruplarıdır.

  • Bayındır Han,
  • Osman Gazi,
  • Mehlika Sultan,
  • Hasan Paşa,
  • Ali Bey,
  • Ahmet Amca,
  • Şinasi Efendi,
  • Kemal Ağa,
  • Nigâr Hanım…