Ünlem Grubu Nedir, Özellikleri, Konu Anlatımı, Örnek Cümleler

Ünlem Grubu (Ünlemler)

Aniden ortay çıkan duyguların etkisiyle ağızdan bir çırpıda çıkan, bu duyguları daha etkili anlatmaya yarayan kelimelerdir veya sözlerdir. Bu kelimele­rin yanında dilek, emir, tehdit gibi anlamlar taşıyan kelimeler, cümleler ve yansımalar da ünlem değeri kazanabilir. Bu bakımdan ünlemler ikiye ayrılabilir:

1. Asıl Ünlemler

Asıl görevi ünlem olan kelimelerdir. Başka görevlerde kullanı­lamazlar. Seslenme veya duygu anlatırlar.

  • Ey Türk Gençliği! Hey! Biraz bakar mısın?
  • Ee, yeter artık!
  • Aa! Bu da ne?
  • Ah, ne yaptım!

2. Ünlem Değeri Kazanmış Kelime ve Sözler

Anlamlı kelimelerin bazılarına vurgu ve tonlama yoluyla ün­lem değeri kazandırılabilir. Bunlar da duygu ya da seslenme anlatır.

  • Komşular!
  • Babacığım!
  • Ne olur yardım et!