Deyim Aktarması, İnsandan Doğaya , Doğadan İnsana Aktarım, Örnek Cümleler

Deyim Aktarması

Benzetme amacı güdülerek varlıklar ve kavramlar arasında ilgi kurmaya “deyim aktarması” denir. Deyim aktarmasında ilgi kurulan varlıklardan birine ait bir özellik diğerine aktarılır.Deyim aktarması iki şekilde görülebilir:

İnsandan Doğaya Aktarma:

İnsana ait özelliklerin insan dışındaki varlıklara aktarılmasıdır.

  • Yorgun kaldırımlarla yalnızlığını paylaşmak istiyordu.
  • Hırçın dalgalar kayıkları oldukça hırpalamış­tır.
  • Yalnızlıktan bunalan sandal yeni sahibini bekliyordu.

Doğadan İnsana Aktarma:

Doğaya ait birtakım özelliklerin insanlara akta­rılmasıdır. Genellikle benzetme yoluyla kurulan anlamdır

  • Ne tilkidir o bilmez misin? (Kurnaz insan)
  • Kuzularım, bugün size bir masal anlataca­ğım. (Çocuklar)
  • Fatih Terim’in aslanları sahadan galip ayrıl­dılar. (Futbol)