TDK’ye Göre Sayıların Yazımı Nasıl Olur?

SAYILARIN YAZIMI

Sayılar metin içerisinde yazıyla yazılır.

 • Bin yıldan beri bu anlayış sürüp gidiyor.
 • Kadın üç ayda bir maaş alıyor.
 • İki bin liraya aldık bu bilgisayarı.
 • Akşamları saat dokuzda uyur.

Saat, tarih, para tutarı, ölçü, istatistik veri­lere ilişkin sayılarda rakam kullanılır.

 • Burada çalışanlar ayda 700 lira alıyor.
 • 1989’dan beri burada yaşıyor.
 • Gelirken marketten 5 kg süt al.
 • Bu işlerden %25 kar ediyoruz.

Saat ve dakikalar metin içinde yazıyla da rakamla da yazılabilir

 • Saat on dört elliyi gösteriyor.
 • 10’da randevum var.
 • Saat beşte, iskelede buluşalım.
 • Saat 08.30’da dersi varmış.

Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır.

 • Sizin okulda on üç yıl çalıştım.
 • Sınava dört yüz yetmiş aday başvurmuş.
 • Üç yüz gün sonra gelecek.
 • Mülakata yirmi beş kişi çağrılmış.

Para ile ilgili işlem, senet, çek vb. ticari belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır

 • Birmilryondokuzyüzyirmibin
 • Sekizyüzellisekizbin
 • Üçmilyaryediyüzmilyon
 • Beşyüzellimilyar

Büyük sayıların yazımında sıfırlı kısımlar yazıyla gösterilebilir.

 • Gaziantep’le dünyanın farklı ülkelerinden getirilen malzemelerle 3 ton 192 kg aşure pişirildi
 • Galatasaray – Fenerbahçe maçında 70 bin 125 kişi ile Türkiye’nin seyirci rekoru kırıldı.

Oyun adı olarak kullanılan sayılar birleşik yazılır.

altmışaltı        yüzbir            ellibir

Romen rakamları yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerde, ayların yazılımında, kitap ve dergi elitlerinde ve kitapların aaıl bölümlerinden önceki tayfaların numaralandırılmasında kullanılabilir

Mehmed, İslam âleminin önemli hüküm­darlarından biridir.

II. Petro XVIII. yy.da Rusya’yı bir  Avrupa devleti haline getirdi.

Dört ve dörtten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak ya­zılır ve araya nokta konur.

 • 283
 • 514.345
 • 000.500

Sayılarda kesirler virgül ile ayrılır

 • 2 (10 tam, onda 2)
 • 5,55 (5 tam, yüzde 55)
 • 2,25 (2 tam. yüzde 25)

Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösteri­lebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır.

15.    56.     XX.

5’inci

6’ncı

UYARI

Sıra sayıları ekle gösterildiğinde rakam­dan sonra sadece kesme işareti ve ek ya­zılır, ayrıca nokta konmaz.

8.’inci değil 8’inci

2.’nci değil 2’nci

Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir.

2’şer değil ikişer

8’er değil sekizer

10’ar değil onar