Mecaz Anlamlı Kelimeler, Örnek Cümleler…

Mecaz Anlamlı Kelimeler

Sözcüğün gerçek anlamından bütünüyle uzaklaşarak kazandığı yeni anlama “me­caz anlam” denir. Mecazlı sözcükler an­latıma güzellik, akıcılık ve etkileyicilik ka­zandırır. Mecaz anlam, sözcük düzeyinde olabileceği gibi deyim ve atasözü düzeyin­de de olabilir

Sözcük Düzeyinde Mecaz

 • Gençlerin sorulan yeni müdürü terletmişti. (Zorlamak)
 • Derdim çoktur, hangisine yanayım? (Üzül­mek)
 • Birkaç tatlı söze kanarak ona para mı ver­din? (İçtenlik)
 • Çocukken bu tür masallara bayılırdık. (Çok hoşlanmak)
 • Gürültüden kafam şişti. (Rahatsız olmak)
 • Hafif bir gülümsemeyle sorumuzu yanıtlayıverdi. (Belli belirsiz)
 • Osman, boş gözlerle etrafa bakıyordu. (An­lamsız)
 • Bu sözler ona ağır (Kırıcı, insanın gü­cüne giden)
 • Bu ince davranışınız herkesi etkiledi. (Zarif, nazik)
 • Bu haberi duyunca adam adeta yıkıldı. (Mahvolmak)
 • Senin sözlerine kırıldı. (Gücenmek, darıl­mak)
 • Bizi çok sıcak karşıladılar. (Sevgi dolu, sa­mimi j
 • Acı günler geride kaldı. (Zor, kötü)
 • Yeni başladığı İşe birkaç günde ısındı. (Alışmak)
 • Rakip, beklediğimizden dişli çıktı. (Güçlü)
 • Öykülerinde küçük insanları anlatıyor (Sı­radan)