Yazım Kuralları / İmla Kuralları – 5

YAZIM KURALLARI – 5

1. “Gökbilim ve coğrafya ile ilgili konuların anlatı­mında, dünya ile öteki gezegen adları, güneş ve ay sözcükleri büyük harfle yazılır.”

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?

A)   Dünya, Güneş’in çevresini bir yılda dolaşır.

B)   işyerinde dünya kadar iş beni bekliyor.

C)   Sınavı kazanınca dünyalar benim olmuştu.

D)   Evin iki odası hiç Güneş almıyormuş.

E)   Televizyonlar Ay tutulmasını canlı yayınladı.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, büyük harf­lerin kullanımı ile ilgili bir yazım (imla) yanlışı vardır?

A)   Rüzgâr şimdi, kuzeydoğudan esiyor.

B)   Batı Ege’de iki gün boyunca yağış beklenmi­yor.

C)   Ülkemizde çay, sadece Doğu Karadeniz’de yetişir.

D)  Türkiye’nin güney komşularından biri Suri­ye’dir.

E)   Anadolu’nun Doğusu engebeli bir arazi yapı­sına sahiptir.

BU TESTİ ONLİNE ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

3.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A)   3 Ocak 1981 ‘de sade bir törenle evlendiler.

B)   Yayınevimiz, 26 Temmuz 1950’de kuruldu.

C)   Ünlü ozanımız, 21 Kasım 1978’de aramızdan ayrıldı.

D)   İlk kitabım 12 Ekim 1973’de aynı yayınevin­den çıkmıştı.

E)   12 Haziran 1992’de üniversitemizden iyi de­rece ile mezun oldu.

 

4.    Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A)   Adam yüksekçe bir yere çıkıp konuştu.

B)   Bu hafta sonu sınıfça sinemaya gideceğiz.

C)   Hasta, bizi görünce yavaşça doğruldu.

D)   Benim savlarım o kitapça da doğrulandı.

E)   Yönetimce verilen kararlara itiraz ettiler.

 

5.    Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisi “ünsüz değişimi”ne örnek olamaz?

A)   Bu çiçeği iki günde bir sulamanız gerekir.

B)   Çocuk, kulağından ameliyat olacakmış.

C)   En büyük dileği iyi bir bilim insanı olmaktı.

D)   Önce tenceredeki yağı iyice eritti.

E)   Elindeki fenerin ışığı küçük odayı aydınlattı.

 

6.    Aşağıdaki dizelerin hangisinde, “ulama”ya bir örnek vardır?

A)   Gurbetten gelmişim, yorgunum hancı

B)   Beyaz perdeleri ger yavaş yavaş

C)   Gün buradan başını eğer de geçer

D)   Bütün lambalara çizdim resmini

E)   Yokluğunda sanki kalbim atmıyor

 

7.    Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Sokağın girişi

B) Söğüdün dalları

C) Hiçbirinin derdi

D) Oğulunun evi

E) Hukukun üstünlüğü

8.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A)   Yaşlı kadın, ağrıyan kolunu ovuşturuyordu.

B)   Onların başarılarıyla hepimiz övünüyoruz.

C)   Bu işyerinde çalışanlara iki övün yemek veri­liyor.

D)   Öğle yemeklerini arkadaşlarıyla dışarıda yiyor.

E)   Şiirlerinin önemli bir niteliği de öğüt verici ol­masıdır.

 

9.    Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?

A)   Üniversitemizin antropoloji bölümünde iki yıl okudu.

B)   Basketbolcular. yarınki maçı kazanacaklarını söyledi.

G) Bu insanlar sabahın erken saatlerinde trak­törle tarlaya gidiyor.

D)  Veleybocular antrenmandan sonra soruları­mızı yanıtladılar.

E)   Psikolojik durumunun hiç de iyi olmadığını söyledi bize.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözün yazımı yanlıştır?

A)   Öğrencilerden hiç biri okuldan ayrılmak iste­medi.

B)   Birçok insan, yoğun kar yağışı yüzünden ev­den çıkamadı.

C)   Görüşmelerde birtakım konularda ilerlemeler kaydedildi.

D)   Herhangi bir akşam bizde toplanıp bu konu üzerinde çalışalım.

E)   Her yerde aynı konudan söz etmesine bir an­lam veremiyorum.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlı­şı vardır?

A)   Futbol turnuvasında bizim sınıfta iyi bir dere­ce elde etti.

B)  Okuldaki öğrencilerin art arda hastalanması yöneticileri kuşkulandırdı.

C)  Zor durumda kalan insanları ikna etmek hiç de kolay bir iş değildi.

D)  Yaşadıklarından her insan gibi bu arkadaşı­mız da önemli dersler çıkarmıştı.

E)   Kardeşim, sapasağlam ayakkabıyı bir hafta gibi kısa bir süre içinde eskitmişti.

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A)   Önümüzdeki ayın son çarşamba günü bu sa­londa uluslararası bir toplantı yapılacak.

B)   Küçük yaşlarda kazanılan alışkanlıklar, ileri yaşlarda kolay kolay terk edilemiyor.

C)   Başkalarına saygı göstermeyen bir kişinin, başkalarından saygı bekleme hakkı yoktur.

D)   Aile büyüklerinin görüşlerinin kendisi için de son derece önemli olduğunu söyledi.

E)   Geçmişini tam olarak bilmiyen bir ulusun ge­leceğe güvenle bakması zordur.

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A)   Oyuncağın parçalarını ince bir yapışganla birbirine yapıştırdı.

B)   Ünlü yönetmenin sözlerini, herkes dikkatli bi­çimde dinledi.

C)   Sinemadan çıkarken seyircilerin duygulan­mış olduğunu gördüm.

D)   Filmin bazı sahneleri izleyicilerin duygulan­masına yol açtı.

E)   Birçok insan gibi ben de filmin bazı sahnele­rini beğenmedim.

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A)   Onu ilk kez 12 Aralık 1993’te görmüştüm.

B)   30 Mayıs 1975’te ilk şiir kitabım yayımlandı.

C)   En küçük kardeşim 2 Aralık 1994’te doğdu.

D)  Taraflar arasında 2 Ekim 1988’de yeni bir an­laşma imzalandı.

E)   22 Haziran 2003’de ünlü ozanla yapılmış bir söyleşi yayımlandı.

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A)   Evdeki eski eşyaların bir kısmını bodruma in­dirdi.

B)   Birçok insan, yerde yatan adamın başında toplanmıştı.

C)  Akşam saatlerinde bu caddede trafik çok yo­ğun olur.

D)   Kendisine yöneltilen bazı soruları yanıtlıyamadı.

E)   Büyük kentlerin gürültüsüne henüz alışama­mış.

CEVAPLAR

1-D 9-D
2-E 10-A
3-D 11-A
4-E 12-E
5-D 13-A
6-E 14-E
7-D 15-D
8-C