10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 100)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 100. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Metni Anlama ve Çözümleme

  1. Söğüdün yaprağı narindir narin,

İçerim yanıyor, dışarım serin,

Zeynep’i ettiler bu hafta gelin.

Bu dizelerdeki kafiyeleri bulunuz.

-in tam kafiye

  1. Zeynep’in alı var, alı neylesin?

Al yanak üstüne şalı neylesin?

Bu âşıklık varken malı neylesin?

Bu dizelerdeki redifleri bulunuz.

-ı neylesin rediftir.

  1. Bir türküde her bölümden sonra tekrarlanan bölüme nakarat denir. Okuduğunuz türküde nakarat bölümünü bulunuz. Nakarat bölümünün şiirin anlamına katkısını değerlendiriniz.

Nakarat kısmı:

Zeynebim Zeynebim anlı Zeynebim,

Üç köyün içinde şanlı Zeynebim.

Nakarat kısımları türküye hareketlilik ve estetik katar.

  1. Okuduğunuz şiirde “Zeynep” nasıl tasvir edilmiştir? Açıklayınız.

Üç köy içerisindeki güzellerden daha güzel olan ve zülfleriyle herkesi etkileyen bir güzelliğe sahiptir.

  1. Metinde söyleyici ile hitap edilen kişi arasındaki ilişkiyi dizelerden örneklerle belirtiniz.

Aşık ile maşuk (sevgili ) arasındaki ilişkidir.

  1. Metnin temasını bulunuz.

Aşk

  1. Okuduğunuz şiirin dil ve anlatımını değerlendiriniz.

Sade dil ve anlatım kullanılmıştır.

Etkinlik

  1. Türkülerin genellikle bestelenip söylenmesi, türkünün hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

Türküler anonim oldukları için halkın kendi kültüründen çıkması bu durumun ortaya çıkmasına vesiledir.

  1. Aşağıdaki türkülerin konularını tespit edip altlarına yazınız.

Turna gidersen Mardin’e

Turna yâre selam eyle

Karlı dağların ardına

Turna yâre selam eyle

Aşık Kerem

GURBET

 Girdim dostun bahçesine

Hayran oldum o dallara

Çiçeklerin rayhasına

Hayran oldum o dallara

Aşık Veysel

AŞK

 Ne ağlarsın benim zülfü siyahım

Bu da gelir bu da geçer ağlama

Göklere erişti figanım ahım

Bu da gelir bu da geçer ağlama

Aşık Daimi

TESELLİ

 Sarı saçlarına deli gönlümü

Bağlamışım çözülmüyor Mihriban

Ayrılıktan zor belleme ölümü

Görmeyince sezilmiyor Mihriban

Abdurrahim Karakoç

AŞK