10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 250)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 250. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  1. Okuduğunuz metnin bilgi ağırlıklı mı yoksa yorum ağırlıklı mı olduğunu tespit ediniz.

Bilgi veren bilgi ağırlıklı bir metindir.

  1. Metindeki görsellerin metne katkısını değerlendiriniz.

Görseller yeri geldiğinde metnin anlaşılmasına katkısı tartışılmaz.

  1. Okuduğunuz genel ağ haberi ile gazete haberlerini dil, içerik, yöntem ve etkililik bakımından karşılaştırınız.

Haber metinleri sade dille yazılmıştır. Temel anlam ve gerçek anlamlar bakımından oldukça fazladır. İmgeli ve sanatlı dilden kaçınılmalıdır.

  1. Genel ağ haberlerinde metnin etiketlenmesinin ve paylaşım simgesinin ( ) konmasının nedeni nedir? Açıklayınız.

Okunulan haberi paylaşım butonu olduğunu gösteren simgedir.

  1. Genel ağ metninde birinci kişi ağzından bilgiler verilmesinin habere nasıl bir katkısı olmuştur? Değerlendiriniz.

İnandırıcılığı artırır. Haberin birinci kaynaktan verilmesi karşımızdaki kitleye haberle ilgili güven duygusunu arttırmıştır.

Dil Bilgisi

  1. Aşağıdaki cümleleri türlerine göre değerlendiriniz.

 

Cümle Yüklemine

Göre

Anlamına

Göre

Yüklemin

Türüne

Göre

Yapısına

Göre

Mermer olan güneş saatinde ise saat dilimlerinin gözlendiği bir saat var.

Kurallı

Olumlu

İsim

Basit

Girişi caminin iç avlusunda bulunuyor.

Kurallı

Olumlu

Fiil

Basit

Muvakkithane’de çalışan kişilere de zamanı belirleyen kişi manasına gelen ‘muvakkit’ denirdi.

Kurallı

Olumlu

Fiil

Girişik Birleşik Cümle

Türkiye’de bir kışlama alanında yapılan en büyük çalışmadır.

Kurallı

Olumlu

Fiil

Girişik Birleşik Cümle

Ödenecek para, gidilecek mesafe ve gündüz ya da gece oluşuna göre değişirdi.

Kurallı

Olumlu

Fiil

Girişik Birleşik Cümle

 

  1. Metinde tek tırnak işaretinin ( ‘ ’ ) kullanılmasının amacı nedir? Açıklayınız.

Tırnak içerisinde yine tırnak kullanılacaksa o zaman içerideki tırnak tek tırnağa dönüşür.

  1. Aşağıdaki kelimelerden yazımı yanlış olanın üstünü çiziniz.

yüzyıl                        yüz yıl 

camii                            cami

astıronami                  astronomi

birçok                         bir çok

ikâmet                        ikamet