10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 266)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 266.sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  1. Aşağıda verilen birleşik cümlelerdeki fiilimsileri tespit ediniz.

Büyük şairin han sahibi olduğu günleri de inşallah görürüz.

Sokak fenerleri yanarken Kayseri’de olacağım.

Otoray, son derece munis bir dekor arasından akıp giderken kâh makinistin omuz başından önümüzdeki yola, kâh arkaya geçerek akşam ışıklarıyla sararıp  kızaran ovalara bakıyordum.

Herkesçe malûm şeylerden bahseder gibi iki kelime ile bana maksadını anlattığına inanıyordu.

  1. Aşağıda verilen cümlelerin yüklemine göre türünü belirleyiniz.

Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar.(Fiil Cümlesi)

Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar. (Fiil Cümlesi)

Yaşaran gözlerimde her şey artık değişti. (Fiil Cümlesi)

Bizim garip Şeyhoğlu buradan geçmemişti.(Fiil Cümlesi)

  1. Aşağıda verilen parçadaki noktalama işaretlerinin kullanım amaçlarını belirleyiniz.

Faruk Nafiz:

“Dönmiyen yolculara ağlıyan yaslı yollar” diye anlattığı bu yolu, vaktiyle bir yaylının şiltesine uzanarak, “kendini tekerleğin sesine kaptırarak” geçmiş olmasaydı da benim bindiğim otoray içinde tayyarede gibi geçseydi bu acı gurbet şiirini bilmem yazabilir miydi? Yeni edebiyatlarda romantik hüzün ve spleen’in gide gide kaybolmasında bu yeni icatların da bir tesiri olsa gerektir.

Noktalama İşareti

Kullanım Amacı

İki Nokta

Aktarma sözden önce kullanılmıştır.

Tırnak işareti

Alıntı bildiren cümleler tırnak içinde kullanılır.

Soru İşareti

Soru cümlelerinin sonuna konur.

Nokta

Yargı bildiren cümlelerin sonuna konur.