10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 90)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 90. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  1. Bilgilig sözü pend nasihat edeb

Biligligni ögdi Acem hem Arab

Tavarsızka bilgi tükenmez tavar

Nesepsizke bilgi yirilmez neseb

Yukarıda Atabetü’l Hakayık’tan, farklı birimlerle yazılmış metin parçaları verilmiştir. Bu durum

Geçiş Dönemi eserlerinin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? Aşağıya yazınız.

  • Din değişiminin etkisiyle Arapça, Farsça kelimeler görülmüştür.
  • Konu bakımından daha didaktik bir şiir haline gelmiştir.
  • Dörtlükle beraber beyit kullanılmıştır.
  • Hece ölçüsünün yanında aruz ölçüsü de kullanılmaya başlanmıştır.