10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 98)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 98. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Metni Anlama ve Çözümleme

  1. Okuduğunuz mânilerde gerçek anlamı dışında kullanılan sözcük ya da söz öbeklerini bulunuz.

Buna aklım ermiyor> aklım ermiyor

Hiç boşuna ah çekme> ah çekme

Değme zincir kâr etmez> kâr etmez

Derdim var dağlar gibi

  1. Okuduğunuz mânilerin ahenk unsurlarını (ölçü, durak, kafiye, kafiye düzeni, redif, ses ve söyleyiş) tespit ediniz.

Kuş kafese girmiyor

Buna aklım ermiyor

Hiç boşuna ah çekme

Annem beni vermiyor

Ölçü:7’li Hece ölçüsü

Durak:4+3

Kafiye:-r yarım kafiye

Kafiye düzeni : aaxa

Redif: -miyor

Bayburt’a giden yollar

Uzadıkça uzarlar,

Geçme bizim kapıdan

Eller bana kızarlar.

Ölçü: 7’li  Hece ölçüsü

Durak:—

Kafiye:-lar zengin kafiye

Kafiye düzeni : aaxa

Redif: yok

  1. Okuduğunuz mânilerin temasını tespit edip aşağıdaki tabloya yazınız.

Düz Mâni

Ayrılık

İstek

Kesikli Mâni

Aşk

Sevgili

Yedekli Mâni

Şikayet

Şikayet

  1. Okuduğunuz mânilerde asıl duygu ve düşünce hangi dizelerde ifade edilmiştir? Bu bölümlerin dışında kalan dizelerin işlevi nedir? Açıklayınız.

Manilerde ilk iki dize doldurmadır, son iki dize de asıl söylenmek istenen duygu ve düşünceyi ifade eder.

  1. Mânilerin halk kültüründe nasıl bir yeri vardır? Okuduğunuz mânilerden yola çıkarak düşüncelerinizi söyleyiniz.

Maniler köy ve kasabalarda halkın duyguve düşüncelerini ortaya koyar. Gelenek içerisinde aileden çocuklarına düzenli bir şekilde aktarılan bir durumdur. Duyguları aktarılmasında önemlidir.

Etkinlik

Aşağıda verilen mânileri tamamlayınız.

Ayva külde pişer mi?

Gül yanaktan düşer mi?

SEN ORADA BEN BURADA

BANA GÜLMEK DÜŞER Mİ

 Şu dağlar garip dağlar

İçinde garip ağlar

KİMSE GARİP OLMASIN

GARİP İÇİN KİM AĞLAR

 Sarardı

Bağda güller sarardı

SEN BENİM NAMERT KOLUM

NE GÜZELLER SARDI

 Dağlar dağladı beni

Gören ağladı beni

AYIRDI ZALİM FELEK

DERDE BAĞLADI BENİ