Ahmet Vefik Paşa Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Ahmet Vefik Paşa Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

 • Ahmet Vefik Paşa, 18231e İstanbul’da doğmuş ve iyi bir eğitim alarak yetişmiştir. Fransızcayı küçük yaşta öğrenmiş, 1837’de “Tercüme Odası“nda memurluğa başlamış, elçilik görevlerinde ve devlet kurumlarında uzun süre çalışmıştır.
 • 1877’de ilk Mebusan Meclisi reisi olmuş, rütbesi vezirliğe çıkarılmış ve kendisine “paşa” denilmeye başlanmıştır. 1879’da Bursa valiliğine gönderilmiş, burada bir tiyatro binası kurmuştur. 2 Nisan 1891 tarihinde ölmüştür.
 • 1882’den sonra ölümüne kadar dokuz yıl boyunca kendini tamamıyla bi­lim ve edebiyata veren Ahmet Vefik Paşa, asıl başarısını edebiyat ala­nında göstermiştir.
 • Moliere“den yaptığı çeviri ve adaptasyonlarla (uyarlama) edebiyatta ün kazanmıştır.
 • “Lehçe-i Osmani” adlı, Anadolu Türkçesine ait, ilk sözlüğü hazırlamıştır.
 • Türk tiyatro ve sahne hayatının gelişmesinde çok büyük hizmetleri vardır.
 • Avrupa taklitçiliğine şiddetle karşı çıkmıştır. Ahmet Vefik Paşa, her alanda kendi öz benliğimize dönmemizi is­temiştir ve geleneklerimize sıkı sıkıya bağlı kalmıştır.
 • Tanzimat Döneminde, Türkçülük ve milliyetçiliğin en büyük temsilcisi olmuştur. Ülkemizde dil, tarih ve folklor çalışmalarında yeni bir çığır açmıştır.
 • Bursa valisiyken yaptırdığı tiyatro binasında, kendi çevirdiği ve uyarladığı piyesleri oynatmıştır.

ESERLERİ

 1. Çeviri ve Uyarlama

Kadınlar Mektebi, Kocalar Mektebi, Tartüf, İnfial-i Aşk, Okumuş Kadınlar… (Moliere’den çevirileri) Zor Nikâh, Zoraki Tabip, Tabib-i Aşk...(Moliere’den uyarlamaları)

 1. Tarih

Şecere-i Türkî (Türklerin Soy Ağacı), Fezleke-i Tarih-i Osmanî (Osmanlı Tarihinin Özeti)

 1. Sözlük

Lehçe-i Osmanî (Türkçe Sözlük), Müntehabat-ı Durub-ı Emsal (Seçme Atasözleri)