Aka Gündüz – Hayatı ve Eserleri

Aka Gündüz – Hayatı ve Eserleri

Şiir, roman, öykü, oyun türlerinde yapıtlar veren sanatçı, ge­çim kaygısıyla yazdığı için edebi niteliklerden yoksundur. Sanatçının eserlerini estetik açıdan değil de içerik açısından de­ğerlendirmek gerekmektedir.

Eserlerinde, okuyucularına vermek istediği iletiler bulunmaktadır.

Milli Mücadele, köylüler, köylülerin sorunları, Atatürk ve inkılapları, öğretmenler, üzerinde en çok durduğu konulardır.

“Bu Toprağın Kızları” adlı eserinde, çileli kadınları, genç kızların durumlarını anlatır.

Sanatçının romanlarında yer, İstanbul ve Anadolu’dur. Ana­dolu iyiliğin, temizliğin; istanbul ise kötülüğün simgesidir. Öykü ve romanlarında sade, anlaşılır bir dil kullanır.

Günlük hayata dair sözcükler, deyimler, argo söyleyişler de dikkat çeker.

Halk gibi konuşmaktan ve halka, halk diliyle seslenmekten hoşnut olur.

Aka Gündüz, mizah yönüyle de dikkat çeker.

 

ESERLERİ

ŞİİRLERİ                      

• Bozgun                          

• Yarım Türkler

• Yarım Osman

• Beyaz Kahraman

• O Bir Devirdi

• Beyaz Kahraman

OYUNLARI

• Muhterem Katil

ÖYKÜLERİ                  

• Türk Kalbi                      

• Kurbağacık                   

• Hayattan Hikâyeler       

• iki Sürgün Arasında

• Yayla Kızı

• Mezar Kazıcıları

ROMANLARI

• Bu Toprağın Kızları

• Dikmen Yıldızı

• Odun Kokusu