Ali Canip Yöntem – Hayatı ve Eserleri

ALİ CANİP YÖNTEM (1887 -1967)

  • Sanatçı,      edebiyatla ilgili fikirlerini “Türk Yurdu” dergisinde      “Milli Edebiyat Meselesi” başlığı altında dört seriden oluşan ya­zısında      ortaya koyar.
  • Ali      Canip Yöntem’e göre, milli bir edebiya­tı olmayan bir insan topluluğu, bağımsız      bir millet olarak da ayakta duramaz. Sanatçı bu nedenle milli edebiyatın      gerekli ol­duğuna inanır.
  • Sanatçı,      divan edebiyatının artık günümüze uymadığını be­lirtir; fakat aruzla da      şiirler yazar.
  • Konuşma      dilini yazı diline yak­laştırmak için çalışır. Sanatçıda sembolizme ait      unsurlar görülür. Anlam kapalılığına dayanan şiirleri vardır.
  • Milli nazım      biçimlerine bağlı kalmaz, genellikle terza rima bi­çiminde şiirler yazar.
  • Şiirlerinin konusunu      aşk, tabiat, yalnızlık gi­bi bireysel konular oluşturur. Sonraları aruzdan      heceye döner.
  • 1911’den      sonra Milli edebiyatın etkisinde kalır; Beş Hececiler üzerinde etkili      olur. Sanatçı; edebiyat, estetik, edebiyat tarihi alanındaki      çalışmalarıyla da bilinir.

ESERLERİ

Geçtiğimiz Yol (Şiirler)

Milli Edebiyat Meselesi ve Cenap Bey’le Münakaşala­rım (Tenkit)

Naima Tarihi

Türk Edebiyatı Antolojisi

Bunları da gezebilirsin.

Abdurrahim Karakoç Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Abdurrahim Karakoç Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği… Kahramanmaraş’ ın Elbistan ilçesine bağlı Ekinözü …