Anlatım Bozukluğu – 14 (Çıkmış Sorular)

ANLATIM BOZUKLUĞU – 14

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Hastalığı nedeniyle bir süre geri hizmete alın­ması onu bir hayli üzdü.

B) Hemen getireceğini söyleyerek aldığı makası hâlâ geri iade etmemiş.

C)Onun, bu küçücük ricamı geri çevireceğini hiç sanmıyorum.

D) Bu işte geri planda kalmak istemem.

E) Olayın geri kalan bölümünü siz anlatın.

(ÖSS 1988)

 

2. İster hukukun ister öteki sosyal bilimlerin verile­rine dayansak bile yine de bu görüşü kanıtlayamayız.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisi İle giderilebilir?

A) “dayansak bile” yerine “dayanalım” sözü geti­rilerek

B) “hukukun”dan sonra “ve” kelimesi getirilerek

C) “yine”den sonraki “de” atılarak

D) “bile” kelimesi atılarak

E) “kanıtlayamayız” yerine “kanıtlayamazdık” ge­tirilerek

(ÖYS 1986)

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Onun da yardımıyla İşimizi kolayca bitirdik.

B) Kanımca bu koşullarda daha iyisi yapılamaz.

C) Aralarındaki tartışma böylece sona erdi.

D) O, bu soruna kendince bir çözüm bulmuş.

E) Bence bu konuda onun haklı olduğunu san­mıyorum.

(ÖYS 1991)

 

4. “Özel” kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış kullanılmıştır?

A) Bu, Türkiye’ye özel bir durumdur.

B) Çocuk, özel okullardan birinde öğrenciydi.

C) Annesi, onun için özel yemekler yapmıştı.

D) Her oyunun özel kuralları vardır.

E) Kendisine özel işlem yapılmasını istemiyordu.

(ÖYS 1987)

 

5. Tiyatro öyle bir sanattır ki, kişi bir oyunu anlamaya çalışırken sistemli düşünmeyi de öğretir.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapıl­malıdır?

A) “öğretir” yerine “öğrenir” sözcüğü getirilmeli

B)”anlamaya     çalışırken”    yerine    “anlarsa” sözcüğü getirilmeli

C) “kişi” yerine “kişiler” sözcüğü getirilmeli

D) “öyle” yerine “eğitici ve Öğretici” sözü getirilmeli

E) “sistemli” yerine “doğru” sözcüğü getirilmeli

(ÖYS 1990)

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Onlarla bugünlerde sık sık karşılaşıyorum.

B) Sorularına cevap vermekte güçlük çekiyorum.

C) Bunu, kendim ve arkadaşlarım adına söylüyo­rum.

D) Başkalarının anlattıklarını büyük bir dikkatle dinliyorum.

E) Toplantıya katılmak ve düşüncelerimi açıkla­mak istiyorum.

(ÖYS 1992)

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Hangisinin  başarılı,  hangisinin  başarılı  ol­madığını öğreneceğiz.

B) Bugün gelip gelmeyeceği konusunda kesin bir şey söylemedi.

C) Bu işi kendisinin mi yoksa arkadaşının mı yap­tığını bilmiyoruz.

D)Çevresindekilere sürekli, kimlerle tanıştığını, neleri gördüğünü anlatır.

E) Hem özlediğini söylüyor, hem de gidip görmek istemiyor.

(ÖYS 1989)

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, anlamca çe­lişen iki sözün bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna yol açmıştır?

A) Bu aşamaya gelene kadar çok çalışmış ve yorulmuş olmalısınız.

B) Yabancı bir dil öğrenmek, her şeyden önce çaba, biraz da yetenek ister.

C) Sizinle görüşmeyeli aşağı yukarı on beş yıl oluyor.

D) Hiç kuşkusuz, bu yasaları siz de bilirsiniz.

E) Gönderdiğim paketi, eminim bugüne kadar almış olmalısınız.

(ÖYS 1988)

 

9. (I) Yıllar önce, sevdiğim bir şairin, beğendiğim bir kitabını almıştım. (II) Bu kitabı yıllardır özenle sak­lıyordum. (III) Dün, onu bir kez daha okuyarak anılarımı tazelemek İstedim. (IV) Ancak kitabı ki­taplığımda nereye koyduğumu bir türlü bula­madım. (V) Ya birine vermiş ya da bir yerlere sıkıştırmış olacağım.

Bu     parçada     numaralanmış     cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I          B)ll.          C)III.          D) IV.          E)V.

(ÖYS 1993)

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bugün tatil olduğundan, sabahleyin geç kalktım.

B) Arkadaşımız, çok çalışkan bir çocuktu.

C) Dün akşam, rüzgâr ortalığı altüst etti.

D) Birbirlerini çok iyi anlar, inanırlardı.

E) Dün gece çok garip bir rüya gördüm.

(ÖSS 1993)

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Genellikle kitap okuyarak vakit geçiriyorum.

B) Arkadaşlarımızın   sorununa   sahip   çıkarak desteklemeliyiz.

C) Bu yıl tatilimi İstanbul’da geçirmek istiyorum.

D) Orada, eski arkadaşlarımla görüşeceğim.

E) Onunla geçen yıl burada karşılaşmıştık.

(ÖSS 1994)

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Kışın burada ulaşım teleferikle sağlanıyor.

B) Bu yörede turistlerin her türlü ihtiyacını karşılayabilecek tesislerimiz var.

C) Bu girişim, sağlığa verdiğiniz önem ve karar­lılığın bir göstergesidir.

D) Doğal çevrenin korunması, buradaki yönetici­lerin bir başarısıdır.

E) Bu tür güçlüklerin bir daha yaşanmaması ipin gerekeni yapacağız.

(ÖYS 1995)

13. “Öğretim”   sözcüğü,   aşağıdaki    cümlelerin hangisinde yanlış kullanılmıştır?

A) Öğretim sistemini geliştirmeye yönelik çalış­malar yapılıyor.

B) Okulun öğretim kadrosu henüz tamamlan­madı.

C) Bu yıl, öğretime on gün erken başlanıyor.

D) Başvurduğu işyerinden, son öğretim duru­munu gösteren bir belge istediler.

E) Önümüzdeki günlerde öğretim yöntemleriyle il­gili bir toplantı düzenlenecek.

(ÖYS 1989)

 

14. Güvenlik ve askeri makamlarca görevlendirilen personel, başarılı oldu.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin  hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) Özne ile yüklem arasında kişi yönünden uyuş­mazlık bulunmasından

B) Yüklemin “olmak” yardımcı fiili ile kurulmuş bir bileşik fiil olmasından

C)Tamlamadaki iki tamlayandan birinin tam­lananla olan uyumsuzluğundan

D) Bağlacın yanlış yerde kullanılmasından

E) Gerekli  noktalama  işaretlerinin  kullanama­masından

(ÖYS 1998)

 

15. Bu sonuca ulaşılacağını belki de biliyor olmalılar.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapıl­malıdır?

A) “ulaşacağını” yerine “ulaşılabileceğini” geti­rilmeli

B) “belki de” yerine “sanıyorum” getirilmeli

C) “ulaşılacağını” yerine “ulaşılmayacağım” geti­rilmeli

D) “biliyor olmalılar” yerine “biliyorlardır” getirilmeli

E) “olmalılar” yerine “olabilirler” getirilmeli

(ÖSS 1987)

CEVAPLAR

1.B 6.C 11.B
2.A 7.A 12.C
3.E 8.E 13.D
4.A 9.D 14.C
5.A 10.D 15.D

 

Bunları da gezebilirsin.

Yardımcı Eylemin Gereksiz Kullanımı Örnek Cümleler ve Çözümleri

Anlatım Bozukluğu konularından olan Yardımcı Eylemin Gereksiz Kullanımı  ile ilgili örnek cümleler ve cümlelerin doğru …