Anlatım Bozukluğu – 17 (Çıkmış Sorular)

ANLATIM BOZUKLUĞU – 17

1. “Sınıfa girer girmez insanı düşündüren,

   I

ilginç sorular başlar. Çocukların düşüncelerine önem verince, şaşırtıcı

           II

sorular peş peşe gelir. Bir anda büyür o küçücük çocuklar,   mantıkları

    III                                     IV                                

 

ile  kocaman olurlar.”

V

Yukarıdaki parçada altı çizilmiş sözlerden, bu­lunduğu yere göre anlamca en gerekli olanı hangisidir?

A) I           B)ll           C)lll           D) IV          E) V

(ÖSS 1982)

 

2. Arkadaşım gördüklerini duyduklarını gizli bir sırmış gibi yavaşça kulağıma fısıldadı.

Bu cümlede gereksiz kullanılmış iki sözcük aşağıdakilerin hangisinde bir arada ve­rilmiştir?

A) Arkadaşım – bir                     B) Bir – yavaşça

C) Arkadaşım – gibi                   D) Gizli -yavaşça

E) Gizli – sırmış

(ÖSS 1988)

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Çocukların eğitiminde hem ailenin hem de okulun önemli rolü vardır.

B) Okuma sevgisi konusunda çocukların en çok anne ve babalarını örnek aldıkları unutulma­malıdır.

C)Çocuklara, yeteneklerini geliştirmeleri için gerekli olanaklar sağlanmalıdır.

D) Çocuklar bundan en az zarar ya da hiç zarar görmeden kurtarılmalıdır.

E) Oyuncak seçerken çocuğun yaşına uygun olanlar tercih edilmelidir.

(ÖSS 1995)

 

4. Bu kararların uygulanıp uygulanmayacağının, yö­neticilerin seçeceği tutuma bağlı olduğu bildirildi.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişiklerin hangisiyle giderilebilir?

A) “seçeceği tutuma” yerine “tutumuna” sözcüğü getirilerek

B) “yöneticilerin” yerine “ilgililerin” sözcüğü geti­rilerek

C)”bu kararların” yerine “bunların” sözcüğü geti­rilerek

D) “bağlı” yerine “yönelik” sözcüğü getirilerek

E) “bildirildi” yerine “biliniyordu” sözcüğü getiri­lerek

(ÖSS 2003)

 

5. Aşağıdakilerden hangisinde “yaya” kelimesi, gereksizdir?

A) Yola yaya devam edecektik.

B) Buradan oraya yaya gideceğiz.

C) Bu uzun yola, yaya çıkılmaz.

D) Bu yol yaya yürümekle bitmez.

E) Şehirde çoklukla yaya dolaşıyordu.

(ÖYS 1985)

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Düşüncelerini yazıyla değil, sözle anlatmayı seviyordu.

B) Önerilerimizi dinliyor ne var ki onların hiçbirini uygulamıyordu.

C) Sağlık durumlarının  iyi  ancak çok yorgun oldukları görülüyordu.

D) Gazetesini sürekli yanında taşıyor ama bir türlü okumaya fırsat bulamıyordu.

E) Bu konuda bilgi sahibi olmasına karşın, görüş­lerini belirtmekten kaçınıyordu.

(ÖSS 1992) 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili söz atılırsa anlamda bir değişme olmaz?

A) Niyeti, bu kadar güzel havayı kaçırmadan Boğaz’da bir gezinti yapmaktı.

B) Çalışman gerekli; ama kendini çok fazla yormamalısın.

C) Evden çıktıktan sonra biraz yürüyüp arabaya bindim.

D) Çalışmaya hemen başla; daha yapacak çok işin var.

E) Burası pek bilinmeyen ama yakında tanınacak olan bir tatil yeri.

(ÖYS 1988)

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Onun, görüşlerime bu kadar değer verdiğini bilmiyordum.

B) Her zaman, çevresinde sevilip sayılan bir kişi olmuştur.

C) Son günlerde herkes onun başarılarından söz ediyor.

D) Bu   konuda   bana   son   derece   anlayışlı davrandınız.

E) Ne zaman aranıza gelsem daima güç verdi­niz.

(ÖYS 1994)

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ilk kez” sözü gereksiz kullanılmıştır?

A) Onu ilk kez bu kadar üzgün görüyordum.

B) Uçağa ilk kez bineceği için çok heyecanlıydı.

C) Bu kıyı kasabasına ilk kez gidiyordum.

D) Böyle bir yarışmaya ilk kez katılıyorum.

E) Onunla   ilk   kez   bir  arkadaş  toplantısında tanıştık.

(ÖSS 1990)

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)Sanat alanındaki başarılarına yenilerini ekli­yorlar,

B)Bu çalışmalarımla, eğitimimize yeni boyutlar kazandırmayı amaçlıyordum.

C) Herkesin bildiği şeyleri değişik bir yaklaşımla ortaya koyuyor.

D) Tek  amacımız, yurdumuza  dönmemiz  ve ülkemize yararlı olmaktır.

E) İki yıl öncesine kadar sıradan bir yazar olarak bilinirdi.

(ÖYS 1991)

 

11. Artık hastamızın sağlık durumu, tamamen iyileşti.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu a sağıda kile­rin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) Sözcüklerin, anlamına ve işlevine uygun olarak kullanılmamasından

B) Gereksiz yere zarf kullanılmasından

C) Ada tamlamasında araya sözcük getirilmesin­den

D) Cümle başında zarf kullanılmasından

E) Yüklemin İşteş çatılı olmasından

(ÖYS 1996)

 

12. Vergilerin   yeni   sisteme   göre   toplanacağını sağlayacaklar.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?

A) “göre” yerine “uyularak” sözü getirilmeli.

B) “toplanacağınI” yerine “toplanmasını” sözü ge­tirilmeli.

C) “yeni” den sonra “bir” sözü getirilmeli.

D) “sisteme” yerine “kurala” sözü getirilmeli.

E) “sağlayacaklar” yerine “sağlamalılar” sözü ge­tirilmeli.

(ÖSS 1988)

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bu yazıyı hazırlamadan önce, yalnızca dergi­leri değil, gazeteleri de taraman iyi olur.

B) Okuduklarını ezberlemek değil, tartışarak özümlenmesini sağlamak gerekir.

C)Bu konuda yetkililerle konuşarak onların görüşlerini almayı düşünüyoruz.

D) Şişmanlıktan kurtulmak için beslenmenize dikkat etmeli, ayrıca düzenli olarak spor yap­malısınız.

E) Çocukların, masal kitaplarından çok, resimli ro­manlara ilgi duydukları bilinmektedir.

(ÖYS 1993)

 

14. Yanlış bir şey yapsam da kızmaz; ama inanıl­mayacak kadar anlayışlıdır.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) Yüklemin geniş zamanlı olmasından

B) Cümleciklerin ortak özneli olmasından

C) Yanlış ilgeç kullanılmasından

D) Gereksiz yere bağlaç kullanılmasından

E) “bile” yerine “da” bağlacı kullanılmasından

(ÖSS 1998)

 

15. Ölçümlere ne zamandan beri başladınız?

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapıl­malıdır?

A) “ne zamandan beri” yerine “ne zaman” geti­rilmeli

B)”ne zamandan” yerine “hangi tarihten” geti­rilmeli

C) “başladınız” yerine “başlıyorsunuz” getirilmeli

D) “beri” yerine “bu yana” getirilmeli

E) “başladınız” yerine “başlamıştınız” getirilmeli

(ÖSS 1987)

 

CEVAPLAR

1.E 6.C 11.A
2.D 7.A 12.B
3.D 8.D 13.B
4.A 9.E 14.D
5.C 10.D 15.A