Anlatım Bozukluğu – 21(Çıkmış Sorular)

ANLATIM BOZUKLUĞU – 21

1. “Genç saçlarına ak düşmemiş, şiirimize, hikâye­ciliğimize taptaze bir hava getiren isimlerdi bu saydıklarım.”

Bu cümlede hangi sözcükten sonra virgül (,) konursa anlam karışıklığı giderilmiş olur?

A) genç                                          B) saçlarına

C) hikâyeciliğimize                         D) getiren

E) bu

(ÖSS 1982)

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “sonunda” sözcüğü gereksiz kullanılmıştır?

A) Çok uğraştı; ama sonunda bir bilet bulabildi.

B) Sonunda o da yanlış davrandığını kabul etti.

C) Raporunun sonunda bazı önemli bilgiler verdi.

D) Sonunda   arkadaşlarından  yardım  istemek zorunda kaldı.

E) Yaptıkları önce kötüydü, ama sonunda giderek düzeldi.

(ÖYS 1988)

 

3. Yaptıklarını kendi ağzıyla itiraf etti.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) Yüklemin III. tekil kişili olmasından

B) Nesnenin çoğul eki almasından

C) Gereksiz söz kullanılmasından

D) Yüklemin di’li geçmiş zamanlı olmasından

E) Nesnenin yanlış yerde kullanılmasından

(ÖSS 2000)

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Okula başladığımızdan beri birbirimizden hiç ayrılmadık.

B) Okula başlayışımızdan beri birbirimizden hiç ayrılmadık.

C) Okula başlayalı beri birbirimizden hiç ayrıl­madık.

D) Okula başlayışımızdan bu yana birbirimizden hiç ayrılmadık.

E) Okula başladığımızdan itibaren birbirimizden hiç ayrılmadık.

(ÖSS 1988)

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Doğanın güzelliğidir beni burada en çok etkile­yen.

B) Bir ailenin verdiği insanüstü bir çabanın öyküsüdür bu.

C) Aslında gerçeğin ta kendisidir anlattıkları.

D) Tasarıları arasında ona yer yoktur aslında.

E) Şimdiye değin hiç karşılaşmamıştım böyle bir durumla.

(ÖSS 2005)

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bîr anlatım bozukluğu vardır?

A) Kilo vermek isteyenler, karbonhidratlı besinleri öğleyin, proteinli besinleri akşam yemelidir.

B)  Ultraviyole ışınları, güneşte fazla kalanların hücrelerinde sıvı kaybına yol açar.

C)Spor merkezlerinde, kalp hastalarının da ra­hatlıkla spor yapmalarını sağlayan aletler bu­lunmalıdır.

D) Kimi besinleri aşırı Ölçüde tüketenlerde, yağ birikimi ve damar tıkanıklıkları görülür.

E) Çocuk felcinden korunmak amacıyla altı mil­yonun üzerinde çocuk aşılandılar,

(ÖYS 1997)

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Eldeki sonuçlar, bugüne değin yanlış bir yol izlendiğini açıkça ortaya koyuyor.

B) Olayla ilgili olarak herkes başka başka şeyler söylüyor.

C)Çoğu kişi, sorunun bir başka çözümünün ol­madığı kanısında.

D) Bu tutumuyla ailesine zarar mı veriyor yarar mı anlayamadık.

E)Dostların birbirlerini eleştirmekten kaçınma­maları gerektiğine inanıyorum.

(ÖSS 1994)

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Toplantıya katılırsak biz de düşüncelerimizi açıklayacağız.

B) Sorunu çözebilmek için sizden de bilgi isteye­ceğiz.

C)Bu konuyla ilgili açıklamayı yarın yapacağız.

D) Oraya zamanında varabilmek için erkenden yola çıkacağız.

E) Bu haberin ne kadar doğru olup olmadığını öğreneceğiz.

(ÖSS 1995)

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) İş konusunda ben onu, o da beni etkilemek is­temez.

B)Onun bu durumda nasıl davranacağını sen benden iyi bilirsin.

C) Görüşlerinizi   sözle   değil,   yazıyla   belirt­melisiniz.

D) Yazılarında   ayrıntılara   girmeyip   konunun özünü vurgular.

E) Söylediği sözün doğruluğuna inanıyorsa onu asla geri almaz.

(ÖSS 1994)

 

10. Muğla yöresindeki çıkan yangınlardan geriye, çırılçıplak ve simsiyah dağlar, tepeler kaldı.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) Çoğul ekinin gereksiz kullanılmasından

B) İlgi ekinin gereksiz kullanılmasından

C) Bağlacın yanlış yerde kullanılmasından

D) Yüklemin şimdiki zaman yerine geçmiş za­manda kullanılmasından

E) Özne ile yüklem arasında uyumsuzluk bulun­masından

(ÖSS 1997)

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Burada, tiyatro salonundan internet kafeye kadar birçok etkinlik bulunuyor.

B) Kentteki yaşam, öğretim kurumlarının sayısı arttıkça hareketleniyor.

C)Öğrencilerin sporla ilgili gereksinimlerinin karşılanması için girişimlerde bulunuluyor.

D) Kütüphaneden yararlanacak öğrencilerin önce kütüphaneye üye olmaları gerekiyor.

E) Bilimsel   araştırma   yapacaklara   her  türlü olanak sağlanıyor.

(ÖSS 2002)

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Mevlana, Türkler olduğu kadar yabancılar tarafından da tanınan bir düşünürdür.

B) Bugüne kadar Köroğlu’nun kişiliğiyle İlgili çeşitli görüşler İleri sürülmüştür.

C) Tekke edebiyatı şairlerinde, Tasavvuf düşünüşü üzerine temellenen bir bakış açısı görülür.

D) Dede Korkut hikâyelerinde şiir ve düzyazının iç içe kullanıldığı bölümler vardır.

E) Halk Tasavvuf edebiyatında ürün veren şair­lerin çoğu, Yunus Emre’nin izinden gitmiştir.

(ÖYS 1995)

 

13. O kurumda eğitim görmüş herkes, saygılı, hoşgörülü ve esnek olmak gibi çok önemli erdem­ler kazanmışlardır.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) Gereksiz yere sıfat kullanılmasından

B) Gereksiz yere bağlaç kullanılmasından

C) Yükleme ekfiil getirilmesinden

D) Öznenin sözcük öbeği olmasından

E) Özne-yüklem uyuşmazlığından

(ÖSS 2000)

 

14. Hiçbir şiire başlarken, bunu umuda, umutsuz­luğa, sevince ya da acıya yönlendireyim, diye başlamıyorum.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) Gereksiz yere bağ-fiil kullanılmasından

B) Özne-yüklem uyumsuzluğundan

C) Gereksiz yere dolaylı tümleç kullanılmasından

D) Nesnenin adıl (zamir) olarak kullanılmasından

E) Yanlış bağlaç kullanılmasından

(ÖSS 2005)

 

15. Yoksul görünümlü biriydi bu. Boyu kısa, bedeni de pek biçimli değildi.

Yukarıdaki ikinci cümlede bir anlatım bozuk­luğu vardır. Bu bozukluk, aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) “kısa” yerine “kısaydı” getirilerek

B) “kısa”dan sonra “ve” ekleyerek

C) “kısa” yerine “ve” koyarak

D)”kısa”dan sonra “değil” ekleyerek

E) “Boyu”dan sonra “da” ekleyerek

(ÖSS 1986)

 

www.dersimizedebiyat.org

Edebiyat / Dil ve Anlatım Kaynak Sitesi

 

CEVAPLAR

1.A 6.E 11.A
2.E 7.D 12.A
3.C 8.E 13.E
4.B 9.A 14.A
5.B 10.B 15.A

 

Bunları da gezebilirsin.

Yardımcı Eylemin Gereksiz Kullanımı Örnek Cümleler ve Çözümleri

Anlatım Bozukluğu konularından olan Yardımcı Eylemin Gereksiz Kullanımı  ile ilgili örnek cümleler ve cümlelerin doğru …