Anlatım Bozukluğu – 22 (Çıkmış Sorular)

ANLATIM BOZUKLUĞU –22

1. “Aldığı şehirlere Türkleri yerleştirmek suretiyle Türkleştirdi.” cümlesindeki anlatım pürüzü, nasıl giderilebilir?

A) “şehirlere” yerine “şehirlerde” kelimesini getir­erek

B) “Türkleştirdi” den önce, “insanları” kelimesini ekleyerek

C) “yerleştirmek suretiyle” yerine “yerleştirerek” kelimesini getirerek

D)  “Türkleştirdi” yerine “Türkleştirildi” kelimesini ekleyerek

E) “Türkleştirdi” den önce, “oraları” kelimesini ekleyerek

(ÖSS 1984)

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yüklemden sonra gelen kelimenin atılması, anlamda daralmaya yol açmaz?

A) Çokça başvurduğu bir savunma yöntemiydi bu.

B) Bundan sonra çok dikkatli olman gerekecek galiba.

C)Tek başına kararlar vermesini öğrenmelidir artık.

D) Yazılarında noktalamaya önem vermezdi pek.

E) Bundan çok daha iyi yazacağına inanıyorum ben.

(ÖYS 1985)

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinden “onu” ke­limesi çıkarılırsa cümlenin anlatımı bozulur?

A) Çoğu zaman biçimsel özellikler üzerinde durur, az da olsa onu geliştirmeye çalışırız,

B) Bulunduğu çevreyi inceliyor, onu yazılarında gereç olarak kullanıyor.

C)Fıkranın geleneksel anlamını değiştirmiş, onu daha da zenginleştirmiştir.

D) Yazma sözünden ne anladığımı açıklamak, onu tanımlamak istiyorum.

E) Çevremizi duyu organlarımız yardımıyla tanır, onu bu organlarımızla öğreniriz.

(ÖSS 1985)

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bu işi onun başaracağını sanıyorum.

B) Yapılanları doğru bulmadığıma inanıyorum.

C) Alınan kararları sana da bildiriyorum.

D)Yaptıklarının  yeterli   olmadığını   anlatmaya çalışıyorum.

E) Kamuoyunun bu konuda aydınlatılması gerek­tiğini düşünüyorum.

(ÖSS 1996)

 

5. “Çoğunluk”   sözcüğü,   aşağıdaki   cümlelerin hangisinde yanlış kullanılmıştır?

A) Çoğunluğunu çocukların oluşturduğu yolcular trenden iniyorlar.

B) O yıl Marmara’ya inanılmaz çoğunlukta bir balık akını oldu.

C) Çoğunluk sağlanırsa toplantıyı yaparız.

D) Çoğunluk bizim gibi düşünüyordu.

E) Çoğunluğun    İsteğine   uyularak   sinemaya gidildi.

(ÖYS 1989)

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır ?

A) Sorunlara, onun daha nesnel bir tavırla yak­laşacağını ve çözüm getireceğini umuyordum.

B) Son günlerde tanık olduğum bazı olaylar, onunla ilgili görüşlerimin değişmesine yol açtı.

C) Amaçlarına ulaşabilmek için her türlü engeli aşmaya çalışan bu gençlere imreniyorum.

D) Araştırmamı istediğim yönde sürdürebilmem için öncelikle, yararlanacağım kaynakları sap­tamalıyım.

E) Bu soru ben ve benim gibi sınava girmiş olan birçok kişinin kafasını karıştırdı.

(ÖSS 1997)

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Yol kenarındaki çöp kutuları kaldırılarak bun­ların yerine çiçekler dikiliyor,

B) Yeni fidanlar dikilerek kent yeşillendiriliyor.

C) Kaldırımların kırık taşları, yenileriyle değişti­riliyor.

D) İçinde oturulamayacak derecedeki binaların yıktırılması gerekiyor.

E) Eski   yapılar   boyanarak   daha   güzel   bir görünüme kavuşturuluyor.

(ÖSS 2003)

 8. “Bundan kırk yıl kadar Önce, ilk öykümü çekine çekine, reddedilir diye de takma bir adla bu dergiye göndermiştim. Bir ay sonra öyküm, desenlerle süslü olarak çıkmıştı. Sevincimi tahmin edersiniz.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi, parçanın son cümlesi yerine kullanılamaz?

A) Sevincim bir kat daha artmıştı.

B) Çok sevindiğimi söylemeye gerek var mı?

C) Sevinçten uçacak gibi oldum.

D) Nasıl sevindiğimi anlatamam.

E) Ne kadar sevindim, bilemezsiniz!

(ÖYS 1985)

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bu kadar yorgunluktan sonra iyi bir tatili hak et­mişti.

B) Memur, dostça ve yumuşak başlılıkla cevap veriyordu.

C) Fotoğrafçılıkla ilgili incelikleri ve teknik bilgileri bu kitapta bulabilirsiniz.

D) Ayrıca, ara sıra gözüme çarpan yanlışları da belirttim.

E) Durmadan gazoz ve çekirdek yenilen bu yer­den hemen uzaklaştım.

(ÖSS 1986)

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Yörenin, tarihi ve turistik açıdan yeterince ta­nıtımı yapılmıyor.

B)  Deprem kuşağı üzerinde olmasına rağmen sağlam yapılmayan binalar bu yüzden dolayı depremde çabuk yıkılıyor.

C) Birçok doğal güzelliklere sahip olan bu kasabada yaşamayı çok İstiyor.

D) Büyük şehirlerin gürültülü yaşamından bir süre olsun uzaklaşmak, insanı dinlendiriyor.

E) Tarihi yapıların, özelliklerini yitirmemesi için, belli aralıklarla onarılması gerekiyor.

(ÖYS 1996)

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Buluştukları zaman sanattan, edebiyattan konuşuyor, kimi sanatçıları eleştiriyorlardı.

B) Ortada, karamsar olmayı gerektirecek bir durum yoktu.

C)Bu kitapları okumak, çocuğun ufkunu genişletiyor, ona farklı dünyaların kapılarını açıyordu.

D)Bu, kendi resimleri için açtığı ilk kişisel sergisi olacağı için çok heyecanlıydı.

E) Çok yorgun olduğu için o akşam erkenden yat­mak İstedi.

(ÖSS 2002)

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Çalışma yaşamınızda bu tür güçlüklerle sık sık karşılaşacaksınız.

B) Bizim için önemli olan, görevinizi en iyi biçimde yerine getirmen izdir.

C) Bir sorunla karşılaştığınızda bizlerden yardım isteyebilirsiniz.

D) Bu, sizlere verebileceğimiz en önemli ödül ve en önemli hedeftir.

E) Bu işte de başarılı olacağınızdan hiç kuşku­muz yoktur.

(ÖSS 1999)

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Senden  beklediğim  şey,  bu sınavı kazanmandır.

B) Beni en çok sevindiren, senin geldiğindir.

C) Orada en çok İlgimi çeken, tarihi eserler olmuş­tur.

D) Bana güç veren şey, bu güzel sözlerindir.

E) Beni dinlendiren tek şey, kitap okumaktır.

(ÖYS 1989)

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Üyelerimize derneğimizin çalışmaları konu­sunda bilgi vermek istiyoruz.

B) Bu yılki etkinliklerimiz arasında çeşitli geziler de yer alacaktır.

C) İşte bu yüzden dolayı sizleri buraya toplamış bulunuyoruz.

D) Çevre ile ilgili çalışmalarımızda başarıya ulaştığımız söylenebilir.

E) Bu konuları yeni üyelerimizle ayrıca görüşmeyi düşünüyoruz.

(ÖSS 1995)

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Okula yeni başlayan çocukların okulu sev­mesinde öğretmenin rolü büyüktür.

B) Çocuklara, okula başlamadan önce aileler, okulda da öğretmenler okulun yararlarını an­latmalıdır.

C) ilkokula başlayan çocuklara, yeni arkadaşlar edinecekleri söylenmelidir.

D) Okula giden çocuk, bir süre sonra anne-babasıyla olduğu gibi öğretmeniyle de iletişim kurmayı öğrenir.

E) Anne ve babalar çocuklarıyla sürekli ilgilen­meli, öğretmenine durumunu sormalıdır.

(ÖSS 1994)

 

www.dersimizedebiyat.org

Edebiyat / Dil ve Anlatım Kaynak Sitesi

 

CEVAPLAR

1.E 6.E 11.D
2.E 7.D 12. D
3.A 8.B 13.B
4.B 9.E 14.C
5.B 10.B 15.E

 

Bunları da gezebilirsin.

Yardımcı Eylemin Gereksiz Kullanımı Örnek Cümleler ve Çözümleri

Anlatım Bozukluğu konularından olan Yardımcı Eylemin Gereksiz Kullanımı  ile ilgili örnek cümleler ve cümlelerin doğru …