Anlatım Bozukluğu – 8

ANLATIM BOZUKLUĞU – 8

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Dalgın olduğum zamanlarda benden uzak durmalısın.

B)  Bu mevki yerinde oynamak istemediğini hocasına söyledi.

C) Karaca Oğlan aslında koşmalarıyla ün saldı.

D) 1980 yılında müzik sektörüne adım attı.

E) Seni bu halde görünce içim parçalandı.

 

2.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A)      Şirketin yüzüncü yıl balosuna tanınmış ünlü sanatçılar da katıldı.

B)       Hiç kimsenin yardımına muhtaç değilim.

C)       Sonbaharda yaprakların dökülmesiyle kuşların göçü başlar.

D)      Üzümlerin iyisinden pekmez yapılır.

E)       Polisiye romanlar her zaman ilgiyle okunur.

 

3.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A)      Bu yılki güzellik yarışmasında olay çıktı.

B)       Türk resminde gelenekten yararlanma yok.

C)       Okuduğum kitaplarla kurduğum ilişki babayla oğul arasındaki ilişkiden farksızdır.

D)      Çiftçilere verilen desteklerin yetersiz olduğu söyleniyor.

E)       Sinemada izlediğim en tuhaf, en acayip filmlerden biri olduğuna karar verdim.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?

A)      İkide bir, durmadan ne zaman gideceğimizi soruyordu.

B)       Zil çalar çalmaz hemen top oynamaya başlarlardı.

C)       Bu fotoğraflar, bu resimler savaşı anlatmaya yetiyordu.

D)      Yardım için verdiğim parayı bana geri iade etti.

E)       Yağmurlu bir gecede penceremin önüne gelerek beni sevdiğini sessizce fısıldadı.

 

 

5. Okulun son günü en fazla kalabalık sınıf bütün sıvı içecekleri

                   I             II   III                              IV        V

getirecekti.

Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangi ikisi gereksiz kullanılmıştır?

A) I ve II

B) II ve V

C) III ve IV

D) III ve V

E) I ve IV

 

6.  Hâkim sanığa merhamet ve acı duyduğu için böyle bir karar verdi.

Aşağıdakilerin hangisinde buna benzer bir anlatım bozukluğu yapılmıştır?

A)      Maden suyu şişesinde korunmalıdır.

B)       Senin yaşın kadar benim torunum var.

C)       Bilim adamları eskiden kalma fosilleri inceledi.

D)      Adeta küçük bir bebek gibi benden yardım istiyordu.

E)       Yeni çıkan eserler nesnel bir şekilde değerlendirilmiyor.

 

7. Bence,  İstanbul’daki su sıkıntısının tek nedeni su  israfının çok fazla olmasındandır.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun giderilmesi için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?

A)

B)       “bence” sözcüğü cümleden atılmalıdır.

C)       “tek nedeni” yerine “nedeni” denmelidir.

D)      “olmasındandır” sözcüğü “olmasıdır” şeklinde değiştirilmelidir.

E)       “çok” sözcüğü cümleden atılmalıdır.

F)       “nedeni” yerine “sebebi” sözcüğü getirilmelidir.

 

8Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A)      İnsanın sevgilisiyle kesinlikle dost kalabileceğini sanmıyorum.

B)       Babamın çok  yorulduğu horul horul uyumasından belli.

C)       Futbolun dünya ekonomisinde çok önemli bir payı var.

D)      Seninle daha önce bir yerde hiç karşılaştık mı?

E)       İzmir’de Kordon’da yürümenin keyfi bir başkadır.

 

9. Ülkemizdeki nüfus artış hızı kimilerine göre çok büyük.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yanlış yerde sözcük kullanma

B)Yanlış anlamda sözcük kullanma

C)Gereksiz sözcük kullanma

D)Deyimin yanlış kullanılması

E)Tamlama yanlışı

 

10.   Sanki evden cenaze çıkmış gibiydi.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Mantık yanlışlığı

B)Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması

C) Gereksiz kelime kullanılması

D)Deyimin yapısının bozulması

E)Çatı uyuşmazlığı

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A)      Bize niye kızdığını hiç öğrenemedik.

B)       Köydeki tertemiz hava beni çok dinlendirdi.

C)       En kısa zamanda hizmete açılacağı söylenen bina hala inşaat halinde.

D)      Doğduğu günden beri karşılaştığı güçlükler, zorluklar artık canına tak etmiş.

E)       Öğrencilik yıllarımı yeniden yaşamak isterdim.

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüğün yerinde kullanılmamasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A)      Özgün eserler vermeye kırkından sonra başladı.

B)       Yıllar önce okuduğum eserleri yeniden okumaya bayılırım.

C)       Patlamada teker teker yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

D)      Edebiyat dünyasına magazinsel bir giriş yaptı.

E)       Yöre halkına ait eserler yurt dışına kaçırıldı.

 

www.dersimizedebiyat.org

Edebiyat / Dil ve Anlatım Kaynak Sitesi

 

CEVAPLAR

1   B 4   C 7    C 10   C
2   C 5   D 8    A 11   D
3   E 6   C 9    B 12   C