Anlatım Bozukluğu – 7

ANLATIM BOZUKLUĞU – 7

1. Senin bağımlı olduğun topluluğu kuran kişi Attila İlhan’dır.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ekeylem eksikliği

B) Yanlış anlamda sözcük kullanma

C)Nesne eksikliği

D)Anlamca çelişen sözcüklerin kullanılması

E) Tamlama yanlışı

 

2.  “Ayrıntı” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış kullanılmıştır?

A)      Öğretmen dersi çok ayrıntılı anlatırdı.

B)       Polisler ayrıntılı bir soruşturma başlatıldığını dile getirdiler.

C)       İki soru arasındaki ayrıntıyı anlamadıysan alıştırma yapmaya devam et.

D)      Hayatın anlamı ayrıntılarda gizlidir.

E)       En geç hafta sonuna kadar ayrıntılı bir rapor vermenizi bekliyorum.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcüğün anlam inceliğine dikkat edilmeden kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A)      Hava kirliliğini sağlayan fabrikalar denetime tabi tutulacak.

B)       Yazarın bütün eserlerinde, Doğu-Batı sentezi vardır.

C)       Erimeye başlayan karların üstünde yürümek zor olsa gerek.

D)      Birçok ilçe, il olma umuduyla seçimleri bekliyor.

E)       Safranbolu’nun tarihi evleri yok olmaya yüz tuttu.

 

4. Nabi, yazdığı öğretici didaktik şiirlerle tanınmış önemli sanatçılarımızdandır.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir?

A)      Virgül“şiirlerle” sözcüğünden sonra getirilerek.

B)       Yüklem tekil yapılarak

C)       “öğretici” sözcüğü cümleden atılarak

D)      “tanınmış” sözcüğünden sonra “olan” yardımcı fiili getirilerek

E)       Cümle devrik yapılarak

 

5. Sözcüklerin cümle içinde bulunmaları gerekenden farklı bir yerde bulunması anlam karışıklığına ya da bulanıklığına yol açar.

Aşağıdakilerin hangisinde belirtilen şekilde bir anlatım bozukluğu yapılmıştır?

A)      Hiçbiri kitapları okumadıklarını söylediler.

B)       Yarışmayı kazanan yarışmacı ikide bir durmadan bize teşekkür ediyor.

C)       Çok öğlenin sıcağında dolaşırsan hastalanabilirsin.

D)      Saatin kaç olduğunu simitçi geçtiğinde anlardık.

E)       Öğretmenlerin karşılıklı selamlaşmaları gerekiyordu.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, duruluk ilkesine aykırıdır?

A)      Gizliden gizliye karşıdaki masayı izliyordu.

B)       Denizden ne çıksa yerim diyenden korkun.

C)       Son günlerde meydana gelen trafik kazaları beni tatilden vazgeçirdi.

D)      Öğretmenimiz rehberlik dersinde geçmişte yaşadığı anılarından söz etti.

E)       Böyle bir soruyla meslek hayatımda hiç karşılaşmadım.

 

7.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A)      Sözlüye senin ardından sonra ben gireceğim.

B)       Allah her şeyi insanın hizmetine vermiştir.

C)       Benim sana ihtiyacım yok aksine senin bana ihtiyacın var.

D)      Bu turnuvada mutlaka başarılı olmalıyız.

E)       Evi süpürmeye hemen başla çünkü misafirler gelmek üzere.

 

8. Sevgilimin çok duygusal, romantik bir insan olması kimi zaman beni zor durumda bırakıyor.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Yanlış yerde sözcük kullanma

B)       Gereksiz sözcük kullanma

C)       Mantık yanlışlığı

D)      Ek eksikliği

E)       Çatı uyuşmazlığı

 

9.    Seninle ilk tanıştığımız günü düşündükçe

                     I                          II            III

kendimi daha bir güçlenmiş hissediyorum.

IV                                             V

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisi, anlatım bozukluğuna sebep olmuştur?

A)  I       B) II           C) III           D) IV         E) V

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A)      İnternette senin sınav sonucunu bulamadım.

B)       Şiir kitapları ülkemizde kol düğmesi kadar satılmıyor.

C)       Genelde yürüyemeyen kötürüm insanlar takılıyor bu kahveye.

D)      Belki bir gün resmime bakıp da hatırlarsın beni.

E)       Güzel konuşmak, güzel yazmak için kursa gidiyordu.

 

11.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A)      Babası izin verirse eğer burada iki hafta tatil yapacak.

B)       Bütün bu olaylara sahne olduğum için çok üzgünüm.

C)       Futbolunu her geçen gün artarak geliştirdiğini dile getirdi.

D)      Romanı, içerik ve tema olarak ele aldığını biliyorum.

E)       Deniz insanı balıktan ve sudan uzak durumda yaşayamaz.

 

 

12Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir sözcüğün anlam inceliğine dikkat edilmeden kullanılması anlatım bozukluğuna sebep olmuştur?

A)      Bu iki ailenin aralarının açılmasına sen de katkıda bulundun.

B)       En ucuz ulaşım denizden yapılır.

C)       Ekonomik krizler bu ülkeyi yedi bitirdi.

D)      Sıcak ama rüzgârlı bir bahar gününü yaşıyoruz.

E)       Eleştiri, duyguların işin içine girmemesi demektir.

 

www.dersimizedebiyat.org

Edebiyat / Dil ve Anlatım Kaynak Sitesi

 

CEVAPLAR

1    B 4   C 7   A 10   C
2    C 5   C 8   B 11   B
3    A 6   D 9   A 12   A