Halide Edip Adıvar Boşluk Doldurma

HALİDE EDİP ADIVAR (1884 -1964)

1. …………………….…… romancılarından etkilenen yazarın, ro­manlarının çoğunda kahramanlar …………………………..
 
2. ……………….……….. düşünce akımını benimseyerek milli edebiyatının en tanınmış romancısı ve hikayecisi olmuştur. Eserlerinde gözlem, tasvir ve tahlillerde ………………………… Eserlerinde sosyal çevreye ……………………………………
 
3. Ünlü Sultan Ahmet mitingi ile halkı coşturmuş ve milli mücadelenin bizzat içinde rol almıştır.
3. Romanlarını üç devrede inceleyebiliriz.
a. Birinci dönemde ………………….duyguları, …………..…. psikolojisini işler (Han……………..……, Seviye ……………..………., Yeni …………….……….).

b. İkinci dönemde Kurtuluş Savaşı’nın …………………..olaylarını işler (……………………..……. Gömlek, …………………….……… Kahpeye).

c. Üçüncü dönemde gelenek ve görenek­lerin yön verdiği yaşama biçimini, sosyal hayatı aktarır (Tatar……………….., Sinekli …………………).

4. İngiliz edebiyatı profesörü olan yazarımız, romanlarında Türkçe’yi kullanmada ……………………….………. Dağınık, düzensiz bir üslûbu vardır.
Diğer romanları: Yol Palas ……………………………., Kalp …………………….……., …………………………. Hanım Sokağı, ………………………….……..Oğlu
 
ANI :      Türk’ün …………………………………. (İstiklal Savaşı yılları)
Mor ………………………………………. ( Çocukluk günleri )
 
Hikayeleri : Dağa Çıkan Kurt , Harap Mabetler, Kubbede Kalan Hoş Seda

İnceleme                             : İngiliz edebiyatı tarihi
Tiyatro                  : Kenan Çobanları
 
Sinekli Bakkal: Romanında Karagöz oynatan Kız Tevfik’in kızı Rabia, Müslüman olan İtalyan Pregrini’yle evlenir. Doğu-Batı çatışmasını işleyen, Karagöz ve Ortaoyunu kültüründen bahseden bir romandır. ………………..………….. Kızı adıyla …………………….……….. yazılmış olup sonradan Türkçe’ye çevrilmiştir. Rabia doğuyu temsil eden bir kızdır.
Handan: Bu roman mektup türünde yazılmıştır. Yanlış Batılılaşmayı anlatır. Psikolojik romandır.
Vurun Kahpeye:  Anadolu’daki vatansever bir genç öğretmen kıza dini kötüye kullanan vatan hainlerince iftira atılması ve bu öğretmenin linç edilmesi anlatılır.