Mektup Nedir, Özellikleri Nelerdir, İlk Mektup Yazarı Kimdir?

İçindekiler

Mektup Nedir, Özellikleri Nelerdir, İlk Mektup Yazarı Kimdir?

Farklı yerlerde bulunan kişi veya kurumlar arasında özel ya da resmi iletişimi sağlayan yazı türüdür.

Mektuplar kendi arasında özel, resmi (dilekçe), iş, edebi olmak üzere çeşitlere ayrılır.

Mektubun edebi tür olarak gelişimi, Latin edebiyatına dayanmaktadır.

Voltaire, Rousseau bu türü çok kullanmıştır.

J. Rousseau’nun Nouvelle Helsise, Goethe’nin Genç Werther’in Istırapları, Balzac’ın Vadideki Zambak adlı eseri buna örnektir.

Tanzimat‘tan sonra ilk ilgi çekici mektuplar Akif Paşa‘ya aittir.

Nurullah Ataç‘ın Okuruma Mektuplar isimli eseri mektuplardan oluşan bir deneme kitabıdır.

Edebi nitelik taşıyan özel mektup:

Belli bir konuya bağlı kalmadan bütün hayatı içine alabilen bir anlatım aracıdır.

Gönderenin iç dünyasından veya çevresinden seçilen haberler, çeşitli gözlemler mektubun konusu olabilir.

NOT 

Edebiyatımızdaki ilk edebi mektup Fuzuli‘nin yazdığı Şikayetname’dir.