Nurullah Ataç Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Nurullah Ataç Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

 • İstanbul’da doğdu, Galatasaray Lisesini oku­duktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa­kültesindeki Öğrenimini yarıda bıraktı, bir süre İsviçre’de Öğrenim gördü. Fransızca Öğretmenliği, Cumhurbaşkanlığı çevirmenliği ve TDK yayın kurulu başkanlığı yaptı.
 • Deneme yazan, eleştirmen, şair ve çevirmendir.
 • Edebiyata şiirle başlamış ama deneme ve eleştiride türündeki eserleriyle tanınmıştır.
 • Türk edebiyatında modern anlamda denemenin ilk Örneklerini vermiş, deneme türünün ustası kabul edilmiştir.
 • Yaptığı öznel ve izlenimci eleştirilerle eleştiri türünün gelişmesi­ne katkı sağlamıştır.
 • Öz Türkçeyi savunmuş; halkın benimsediği yabancı kökenli söz­cüklerin bile dilden atılması, gerekirse yeni Türkçe sözcükler türetilmesi gerektiğini belirtmiştir.
 • Yazılarında yabancı sözcük hiç kullanmayıp kendi türettiği söz­cüklerle Türkçeyi özleştirmede büyük çaba göstermiştir.
 • Devrik cümlenin öncüsü olan sanatçı, kurduğu devrik cümlelerle özgün bir dil yapısı oluşturmuştur.
 • Divan şiiri, çağdaş Batı edebiyatı, yeni şiir üzerine kafa yormuş; eski edebiyatı eleştirerek yeniyi ve yenilikçi gençleri desteklemiş, Garipçilerin tanınmasına ön ayak olmuştur.
 • Fransız, Rus, Yunan, Latin klasiklerinin çoğunu dilimize kazandır­mıştır.
 • Eserlerini deneme veya eleştiri diye ayırmamış, bazı yazılarının başlıklarını kitabına isim yapmıştır.

ESERLERİ

Deneme-Eleştiri

Günlerin Getirdiği, Karalama Defteri, Sözden Söze, Okuruma Mektuplar, Söz Arasında, Dergilerde, Arar­ken, Prespero ile Caliban

Günce

Günce

Söyleşi

Söyleşiler