Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir İle İlgili Test Çöz-3

Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir İle İlgili Test Çöz-3 ile ilgili 8 tane soru hazırlanmıştır.

1. Aşağıdakilerin hangisinde Nazım Hikmet’in parantez içindeki eseri hakkında verilen bilgi yanlıştır?
A) Bu eseriyle 1929 yılında modernist bir şiir kurduğunu kanıtlar.  (835 Satır)
B) Sinematografik bir yöntemle yazmıştır bu eserindeki şiirlerini. (Memleketimden İnsan Manzaraları)
C) Hem halk hem divan şiirine temas ettiği şiir­lerle örülmüştür.  (Şeyh Bedrettin  Destanı)
D) Çocuklar için yazdığı masal kitabı sevilerek okunmuştur. (Sevdalı Bulut)
E) Fütürizm akımının ve Mayakovski’nin etkisiy­le yazdığı şiirleri bu eserindedir. (Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim)

2.    “O diyor ki bana:
–  Sen kendi sesinle kül olursun  ey!
                   Kerem, gibi
                           yana
                                   yana…
Deeeert
          çok,
              hemdert
                          yok
Yürek-
-lerin
kulak-
-ları sağır…”
Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) “Deeeert çok, hemdert yok” dizeleri Fuzuli’den alınarak “iktibas” sanatı  yapılmıştır.
B)   Dizelerin kırılmasıyla ritim oluşturulmuştur.
C) “Kerem gibi yana yana” sözüyle “Kerem ile Aslı” hikayesi hatırlatılarak “telmih” sanatı yapılmıştır.
D) Şiir, yapı yönünden dörder dizeden oluşan bölümlerden oluşturulmuştur.
E) “Dert” sözcüğünün “Deeert” biçiminde yazılmasıyla ses akışı sağlanmıştır.

3. Aşağıdakilerden hangisi Nazım Hikmet‘in Kuvayi milliye Destanı’ndan alınmış olamaz?
A) Onlar ki toprakta karınca
suda balık,
havada kuş kadar
çokturlar.
B) Öldük, ölümden bir şeyler umarak
Bir büyük boşlukta bozuldu  büyü.
C) Harp meydanının kuzey yanı
Sakarya
ve dağlardır.
D) Ne kendi nefsini korur, ne düşmanı kayırır.
E)  Topraktan öğrenip
kitapsız bilendir.

4. ” Eli değnek tutar tutmaz
Çoban  oldu;
Sardılar sırtına bazlamayı.
On altı yıl koyun güttü, kavalsız.
İnsanlardan ağayı tanır,
Adını bilmez sorarsan,
Hayvanlardan Karabaş’ı
Günü yetti, bıyığı bitti,
Okundu künyesi,
Gitti, davulsuz zurnasız.”
Bu şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)  Serbest nazımla yazılmıştır.
B) Kafiyenin önemsenmediği dizeler oluşturulmuştur.
C)  Söyleyiş ve ses akışı ile ritim  sağlanmıştır.
D) Duygusal yapısıyla lirik şiire örnek oluşturmuştur.
E)  Toplumcu şiir anlayışıyla yazılmıştır.

5.  “Denizlerden
Esen bu ince hava saçlarınla eğlensin.
Bilsen
Melal-i hasret ü gurbetle ufk-ı şama bakan
Bu gözlerinle, bu hüznünle sen ne dilbersin!
Ne sen,
Ne ben,
Ne de hüsnünde toplanan bu mesa,
Ne de alam-, fikre bir mersa,
Olan bu mai deniz
Melali anlamayan nesle aşina değiliz.”
Bu şiirde kullanılan nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Balad
B)  Terkibibent
C)  Serbest müstezat
D) Türkü
E)  Sone

6.    “Ey 77 yıl sonra
Şarkın ‘… abidesi’ yükselen meydanlarda
Mısralarını
Mikrofonlarda haykıracak şair!
Ey suratları düzgünsüz aktörlerine
Kolektivizmin
Temiz optimizmini oynatacak rejisör!
Ey yirmi birinci asrın mühendis bestekarı,
Ben
Size
1923 senesinde yazdım bu  şiiri”
Şair, bu şiirde boş bırakılan yere aşağıdaki edebi akımlardan hangisini yazmıştır?
A) sürrealist
B) fütürist
C) egzistansiyalist
D)  empresyonist
E) sembolist

7. “…… nazım biçimi, sembolizm akımının yayıldığı devirde çok gelişmiş, bizde Tevfik Fikret ve Ahmet Haşim tarafından çok kullanılmıştır. Hem aruz hem de hece ölçüsünün kullanılabildiği bu nazım biçiminde aynı şiir içinde başka başka kalıplar ve bunların parçaları kullanılabilir.”
Bu paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)  Serbest  müstezat
B)  Serbest nazım
C) Mesnevi
D) Kıt’a
E) Türkü

8. Aşağıdakilerden hangisi  toplumcu şiire örnek olamaz?
A)  Akın var
           güneşe akın!
                    Güneşi  zaptedeceğiz
                                  güneşin  zaptı yakın!..
B) Kandilli’de, eski bahçelerde,
Akşam kapanınca perde perde,
Bir hatıra zevki var kederde.
C) Ben yanmasam sen yanmasan
                     biz yanmasak
                            nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa…
D) Bu anda ne kavga ne hürriyet ne karım.
Toprak, güneş ve ben
Bahtiyarım…
E) Çalıyorum kapınızı teyze, amca bir imza ver.
Çocuklar öldürülmesin şeker de yiyebilsinler.

CEVAPLAR
1.E                
2.D                    
3.B                  
4.D                     
5.C          
6.B                   
7.A                  
8.B