Suut Kemal Yetkin Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Suut Kemal Yetkin Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

  • Urfa’da doğdu, Galatasaray Lisesini bitirdikten sonra Fransa’da Sorbonne Üniversitesinde fel­sefe eğitimi aldı. İstanbul Üniversitesinde sanat tarihi doçenti, Ankara Üniversitesinde profesör ve rektör olarak görev yaptı. Edebiyat profesörü olan Yetkin, MEB’de Gazel Sanatlar Genel Mü­dürlüğü ve Urfa Milletvekilliği yaptı.
  • Edebiyat hayatına “Suut Saffet” takma adıyla şiir ve mensur şiir yazarak başlamıştır.
  • Estetik, sanat felsefe, resim ve mimariyle ilgili inceleme ve eleşti­riler yazmış, özellikle deneme türüyle adını duyurmuştur.
  • Sanat ve edebiyatla ilgili özlü düşüncelerini dile getirdiği dene­meleriyle bu türün önemli temsilcilerinden biri olmuştur.
  • Eserlerinde açık, yalın ve içten bir dil kullanmıştır.
  • “Günlerin Götürdüğü“adlı denemesinde Nurullah Ataç‘ın “Günle­rin Getirdiği” denemesinin izini sürdürmüştür.
  • İyi derecede Fransızca bilen sanatçının çeviri kitapları da vardır.

ESERLERİ

Deneme Günlerin Götürdüğü, Düşün Payı, Yokuşa Doğru, Edebiyat Konuşmaları, Edebiyat Üzerine, Şilt Üzerine Düşünceler, Sanat Meseleleri
İnceleme

Estetik, Sanat Felsefesi, Filozofi ve Sanat, Türk Mimarisi, İslam Mimarisi,

Estetik Doktrinler Tarihi, Edebiyat Akımları