Edebiyatımızdaki Önemli Röportaj / Mülakat Örnekleri

Edebiyatımızdaki önemli mülakat örnekleri şunlardır:

Ruşen Eşref Ünaydın

Diyorlar ki, Anafartalar Ku­mandanı Mustafa Kemal’le Mülakat

Mustafa Baydar

Edebiyatçılanmız Ne Diyor

Yaşar Nabi Nayır

Edebiyatçılarımız Konuşuyor: Varlık dergisi tarafından döne­min şair ve yazarlanyla yapılan konuşmaları içermektedir. Ki­tapta 21 adet röportaj vardır.

Gavsi Ozansoy

Edebiyatımızda Dünküler mi Bugünküler mi Daha Kuvvetli, 40 Yıl Sonra Diyorlar ki, Beş Kuşak Konuşuyor

Sermet Sami Uysal

Yahya Kemal’le Sohbetler

Hikmet Feridun Es

Bugün de Diyorlar ki

Abdi İpekçi

Liderler Diyor ki

Nurullah Berk

Ustalarla Konuşmalar

Enver Ercan

Söz Uçar Söz Olur

Ayten Sürer

Sorularda Yazarlar

Doğan Hızlan

Söyleşiler

Feridun Andaç

Söz Uçar Yazı Kalır

Hikmet Altınkaynak

Yeni Bin Yılın Edebiyatçıları

Mehmet Nuri Yordım

Romancılar Konuşuyor

Mustafa Miyasoğlu

Sanat ve Edebiyat Konuşma­ları

Sermet Sami Uysal

Eşlerine Göre Ediplerimiz

Zeynep Oral

Konuşa Konuşa

Refik Ahmet Sevengil

Hergün Bir Ediple

Feridun Andaç

Edebiyatımızın Kadınları

Sadık Tural

Sorulara Cevaplarla