Ruşen Eşref Ünaydın – Hayatı ve Eserleri

Ruşen Eşref Ünaydın – Hayatı ve Eserleri

  • Sanatçı      edebiyatımızda mensur şiir, şiir, mülakat, hatıra, sohbet, gezi, deneme,      öykü türlerinde yapıtlar verir.
  • Ruşen Eş­ref      edebiyatçılara; divan edebiyatı, Tanzimat, Servet-i Fünûn edebiyatı, Milli      edebiyat hakkında sorular yöneltir ve bu görüşle­ri “Diyorlar      Ki” adıyla yayımlar. Bu eser, edebiyatımızın ilk ede­bi      mülakatıdır.
  • Mütareke      döneminde “Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülakat” adlı      eseri de beğeni toplar. Bu rö­portaj 1930’da kitap haline dönüştürülür.
  • Sanatçı Milli Mücadele Dönemindeki yazılarında tarihe önem verir,      kaybettiğimiz toprakların acısını yaşar.
  • Sanatçının, İstanbul hakkında çok eser vermesi sanatçıya “İstanbul      Seyyahı” ve “Çeşmeler Kâşifi” sıfatlarını kazandırır.

ESERLERİ

Diyorlar Ki

Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülakat

Atatürk’ün Hastalığı

Çanakkale’de Savaşanlar Dediler Ki

 

MENSUR ŞİİRLERİ             

Damla Damla                       

Ayrılıklar                              

Boğaziçi – Yakından           

 

HATIRALARI

Geçmiş Günler

Tevfik Fikret

Atatürk’ü Özleyiş