Reşat Nuri Güntekin – Hayatı ve Eserleri

Reşat Nuri Güntekin – Hayatı ve Eserleri

  • Milli edebiyatın      etkisinde kalan sanatçı, temiz bir Türkçeyle tiyatro, öykü, roman türünde      eserler vermiştir.
  • Konuşma diline önem      veren yazar, dilin tiyatroda daha canlı olduğuna inandığın­dan pek çok      tiyatro eseri yazmıştır. Tiyatrolarında sosyal konu­lara yönelerek evlilik      ve aile kavramlarında yoğunlaşır.
  • Hançer adlı oyununda      farklı çevrelerde yetişmiş iki insanın kurduğu aile üzerinde durur.
  • Taş Parçası’nda      evlilikteki yaş farkının sonuçla­rına değinir.
  • Sanatçının      oyunları, romanlarının gölgesinde kalır.
  • Reşat      Nuri, eserlerinde Anadolu insanını ve bu insanların sorunlarını işler.      Toplumsal olayları romanlarına taşır.
  • II. Abdülhamit,      II. Meşrutiyet, I. Dünya      Savaşı, Milli Mücadele ve Cumhu­riyet, eserlerinde ele aldığı toplumsal olayların      başlıcalarıdır.
  • Romanlarındaki      kahramanlar her kesimden insanlardır.
  • Mekan,      Anadolu İle Anadolu’nun kasaba ve köyleridir.
  • Yeşil Gece’de geri kafalılara, yobazlara      karşı direnen Şahin öğretmenin yaşadıklarını anlatır.

ESERLERİ
ROMANLARI ÖYKÜLERİ
Harabelerin   Çiçeği Tanrı   Misafiri
Gizli   El Sönmüş Yıldızlar
Çalıkuşu Leyla ile Mecnun
Damga Olağan İşler
Dudaktan   Kalbe  
Akşam Güneşi OYUNLARI
Bir   Kadın Düşmanı Hançer
Mehmetçik Bir Köy   Hocası
Yeşil Gece Taş Parçası
Acımak Yağmur   Gecesi
Yaprak   Dökümü Eski Rüya
Eski   Hastalık  
Miskinler   Tekkesi GEZİ NOTLARI
Kavak Yelleri Anadolu Notları