Latin Edebiyatı Genel Özellikleri, Sanatçıları Hakkında Bilgi

Latin Edebiyatı Genel Özellikleri, Sanatçıları Hakkında Bilgi

Latin edebiyatı, Roma’nın kurulmasıyla başlar. Eski Yunan edebiyatınının etkisinde gelişen bir edebiyattır.
Tragedyada Ennius;
komedyada Plautus. Terentıus;
şiirde Horatius, Ovidius. Vergılıus;
hitabet alanında Cicero;
felsefe alanında Seneca;tarih alanında da Tacitus. Latin edebiyatının yetiştirdiği en büyük kişilerdir.
 
ENNİUS
O dönemin aristokrat kesimlerine yönelerek çağdaşı sanatçılar üzerinde etkili olmuştur. Yirmi kadar traged­ya yazmış; ne var ki bunlardan geriye sadece üç yüz satırlık bir parça kalmıştır.
 
PLAUTUS
Komedyalarının konusunu eski Yunan şairlerinden alır. Yapıtlarında kahramanları kendi çevrelerinin ve mes­leklerinin diliyle konuşturur. En önemli eserleri. İkizler, Çömlek, Urgan, Palavracı Asker, Buğday Kurdu‘dur.
 
CİCERO
Aynı zamanda konsül olan sanatçı. Cumhuriyetin yıl­maz bir savunucusudur. Söylevler, Dostluk, Cumhuri­yet adlı eserleri vardır.
 
LUCRETİUS
Hayatın başlangıcını, uygarlığın gelişmesini ele almış, didaktik şiirin en güzel örneklerini vermiştir. Doğanın Yapısı adlı eseri vardır.
 
VERGİLİUS
Daha çok epik ve pastoral şiirleriyle tanınır. Eski Yunan şairlerden özellikle de Homeros’tan çok etkilenmiştir. En önemli eserleri, Çoban Şiirleri, Çiftçilik Şiirleridir.
 
HORATİUS
Daha çok lirik, didaktik şiirleri ve yergileriyle tanınan bir sanatçıdır. En önemli eserleri arasında, Epodlar, Mektuplar, Yergiler, Odlar sayılabilir.
 
OVİDİUS
Edebiyat tarihinde lirik ve mitolojik şiirleriyle ün kazan­mış bir sanatçıdır. En önemli eserleri arasında Hüzün­lü Mektuplar, Değişmeler, Aşklar sayılabilir.

SENECA
Ünlü bir fiolozof olan sanatçı, Roma İmparatoru Neron’a danışmanlık yapmıştır. Eserleri, Diyaloglar, Ahla­ki Mektuplar, Agamemnon, Oedipus, Media‘dir.
 
TACİTUS
Ünlü bir tarihçidir. Eserlerinde olaylara ahlaki açıdan bakar, döneminin kötülüklerini eleştirir. Eserleri, Historiae (Tarihler), Agricola’nın Hayatı, Germenia‘dir.