Asaf Halet Çelebi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği…

ÂSAF HALET ÇELEBİ (1907 1958)

  • Gençlik yıllarında divan edebiyatından etkilendi. Gazeller ve ru­bailer yazdı 1937’den sonra serbest ölçü kullanmaya ve Batı şiirinin tekniklerine yönelmeye başladı.
  • “Dünyada ne kadar şiir varsa o kadar şekil vardır.” düşünce­sini savunan şair, vezin ve kafiyeye kesin bir şekilde bağlanmak fikrine karşı çıkmıştır.
  • Onun şiirlerinde, şekil anlamdan önce gelir. Bu nedenle şiirlerinde soyut yaklaşımlar ön plandadır.
  • Şiirlerinde dinlerden, ideolojilerden, toplumsal olaylardan çok Anadolu-İran-Hindistan çizgisi üzerinde uzanan bir yaşamın görünümlerini sesler aracılığıyla dile getirdi
  • “He, Lâmelif, Om Mani Padme Hum” adlı şiir kitapları vardır.