Fazıl Hüsnü Dağlarca Kimdir, Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği…

FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA (1914 2008)

  • Cumhuriyet Dönemi’nin önemli şairlerinden olan Dağlarca öğ­renimini Anadolu’nun değişik yerlerinde sürdürmüş, subaylık yaptığı yıllarda ise Anadolu’yu daha iyi tanıma fırsatı bulmuştur.
  • Sanatçı, iç ve dış gerçeklere bakarak bilinçaltına yönelir ve şiire yeni ürperişler getirir.
  • Şiirleri devamlı gelişme gösterir. Kurallı biçimlerden serbest bi­çimlere, anlamlı sözlerden en yalın anlamlara varan şiir türlerini dener. Her şiirinde bir yenilik arayışı içindedir
  • Şiir dili, en son türetilen Türkçe sözcüklerle doludur.
  • “Tünkçem benim ses bayrağım.” diyen şair dile verdiği önemi ortaya koymuştur
  • “Havaya Çizilen Dünya, Çocuk ve Allah, Çakırın Destanı, Üç Şehitler Destanı, Türk Ol­mak, Yedi Memetler, Sivaslı Kannca, Anıtkabir, Asu, Delice Böcek, Batı Acısı, Mevlana’da Olmak, Hoo’lar, Cezayir Türküsü, Çanakkale Destanı, Kubilay Destanı, 19 Mayıs Destanı, Hiroşima, Malazgirt Ululaması, Kınalı Kuzu Ağıdı, Çukurova Koçaklaması, Nötron Bomba­sı, Yunus Emre’de Olmak” adlı eserleri şiir (üründedir