Aşık Daimi, Ali İzzet Özkan, Davut Sulari, Sefil Selimi Hayatı ve Eserleri…

Aşık Daimi Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Erzincan yöresi aşıklarından olup İstanbul’da yaşamıştır.

Şiirlerinde sevgi doğa ve eleştiri unsurlarını öne çıkarmıştır.

Seherde Bir Bağa Girdim, Ne Ağlarsın Be­nim Zülfü Siyahım bilinen türkülerindendir.

 

Ali İzzet Özkan Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Sivas yöresi âşıklarındandır.

Köy köy dolaşarak gezici aşıklık geleneğini sürdürmüştür.

Bazı şiirlerinde İzzeti mahlasını kullanmış­tır.

Koşma ve türkülerini Ülkü dergisinde ya­yınlayan sanatçının en ünlü türküsü Mühür Gözlüm‘dür.

 

Davut Sulari Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Asıl adı Davut Ağababa’dır, Âşık Daimi’nin ustasıdır

Atışma geleneğinde usta bir ozandır.

Âşık Reyhani ile birlikte Türküyenin çeşitli yerlerini İran, Irak ve Suiyeyi dolaşmıştır.

Siyah Perçemini Dökmüş Yüzüne en çok bilinen türküsüdür.

 

Sefil Selimi Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Asıladı Ahmet Günbulut’tur, Sivas yöresi âşıklarındandır.

Atışma şiir dalında başarı göstermiştir.

Şiirilerinde yalın gerçeği, felsefeyi ve tasav­vufu işlemiştir.