Aşık Veysel Şatıroğlu Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

ÂŞIK VEYSEL

 • 1894-1973 yılları arasında yaşamıştır.
 • Sivas Şarkışlalıdır. Küçük yaşlarda geçirdiği “çiçek” hastalığından dolayı gözlerini kaybetmiştir.
 • Dış dünyaya gözlerini kapatan şair, kendisine çok zengin bir iç dünya kurmuş, dünyayı buradan seyretmiştir.
 • Anadolu’yu şehir şehir dolaşıp şiirlerini sazıyla seslendirmiştir.
 • Köy Enstitüleri’nde saz ve halk türküleri dersleri vermiştir.
 • Tekniği gösterişsiz ve nerdeyse kusursuzdur. Yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde iç içe anlatmıştır.
 • Çok zengin bir duyarlık görülen şair, aşk, tabiat, hayat, ölüm ve sosyal meseleleri işleyen şiirlerinde Karacaoğlan geleneğini sürdüren arı bir dil kullanmıştır.
 • Şiirlerinde derin bir anlam zenginliği ve güçlü bir söyleyiş güzelliği yakalamıştır.
 • Tanınmasında Ahmet Kutsi Tecer’in çok büyük katkısı vardır.

Eserleri

 • Sazımdan Sesler
 • Deyişler ( Bu iki kitaptaki şiirler, 1970 yılında Dostlar Beni Hatırlasın adıyla yeniden basılmıştır.