Divanü Lügâti’t-Türk’ün Türk Tarihi Açısından Önemi

Divanü Lügâti’t-Türk’ün Türkçe bakımından önemi şöyle sıralanabilir:

  • Türkçenin bilinen ilk sözlüğüdür.
  • Kelimelerin anlamları ve cümle içindeki kullanılışları hakkında bilgi verir.
  • Kelimeleri karşılaştırmalı olarak inceler ve dil kuralları hakkında bilgi verir.
  • Kelimelerin etimolojisi (köken bilgisi) hakkında bilgiler verir.
  • Dönemindeki Müslüman Türk boyları ve lehçeleri hakkında çok değerli bilgiler verir.
  • Koşuk, sagu ve savların varlığını ortaya koyar ve örneklerini verir.
  • Türk mitolojisi ile ilgili (Alper Tunga vs.) önemli bilgiler verir.
  • Türklerin bilinen ilk şairi “Çuçu”nun varlığını haber verir.
  • Türklerin yaşadığı yerleri bir haritada gösteren ilk kitaptır.