Ahmet Yesevi Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

AHMET YESEVİ

  • yüzyılın sonunda Batı Türkistan’ın Sayram kasabasında doğmuş, Yesi’de ölmüştür.
  • İlk tasavvuf derslerini Yesi’de zamanın ünlü mutasavvıflarından Arslan Baba’dan almıştır.
  • Uzun zaman Buhara’da yaşamış, sonra tekrar Yesi’ye dönerek Yesevilik tarikatını kurmuştur.
  • Orta Asya Türklerinin dini-tasavvufi hayatını derinden etkilemiş ve “Pir-i Türkistan” namıyla anılmıştır.
  • Hayatının sonuna kadar öğrenci yetiştirmiş, bu öğrenciler, daha sonra Anadolu’nun Müslümanlaşmasında çok büyük rol oynamıştır.
  • Tasavvuf edebiyatının öncüsü kabul edilir.
  • Yesevî’nin şiirleri didaktiktir.
  • Saf ve samimî bir lirizm taşıyan şiirlerine “Hikmet” adı verilmiş ve bunların tamamı “Divân-ı Hikmet” adı altında toplamıştır.
  • Şiirlerinde, dini-ahlakî öğütler vermiştir.
  • Yesevî, şiirlerini Hakaniye Türkçesiyle yazmıştır.

Eserleri

Divan-ı Hikmet

Fakr-nâme