Hacı Bektaşi Veli Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

HACI BEKTAŞ-I VELİ

  • yüzyılın sonunda Türkistan’ın Nişabur şehrinde doğmuş, Nevşehir’e bağlı bugün onun adı verilen Hacı Bektaş’ta ölmüştür.
  • Ahmet Yesevi’nin öğrencisi olduğu düşünülmektedir.
  • Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında da çok önemli rol oynayan bir Türk büyüğü ve İslam bilginidir.
  • Devrin en önemli mutasavvıflarından ders alarak iyi bir öğrenim görmüştür.
  • Anadolu Türk birliğinin sağlanmasında Orhan Bey’e destek vermiş, Yeniçeri ocağının kurulmasında da etkili olmuştur.
  • Tasavvuf yollarından bahsettiği dört kapı (Şeriat, Tarikât, Hakikât, Marifet) kırk makamı işleyen Makalat (Makaleler) adlı Farsça bir eseri vardır.
  • Ahlâkî kuralları, hoşgörüyü ve tasavvuf anlayışını işleyen Makalat’ın hem mensur hem manzum örnekleri vardır.
  • Bu eserin orijinali bulunamamıştır.
  • Bektaşi tarikatının kurucusudur.

Eserleri

Makalat