Kaşgarlı Mahmud Kimdir, Biyografisi, Divan-ı Lügat’it Türk Özellikleri…

Kaşgarlı Mahmud Kimdir, Biyografisi, Divan-ı Lügat’it Türk Özellikleri…

 • Kaşgarlı Mahmut İslamiyet’in kabu­lünden sonraki Türk milliyetçiliğinin ilk temsilcisidir.
 • Kâşgar’da doğdu.
 • Meşhur kitabını (Divan-ı Lügati’t Türk) Abbasi halifesine armağan etmiştir.
 • Kaşgarlı Mahmut, iyi silâh kullanan bir askerdir.
 • Dilimizi, ulusal kültürümüzü, yurt sevgisini her şeyin üstünde gören ilk büyük dil bilginimizdir.
 • Türk sözcüğünün kuvvet, güç. kudret anlamı taşıdığını bize ilk bildiren Kaşgarlı Mahmut‘tur.

DİVAN-I LÜGATİ’T TÜRK

 • Türk dilleri sözlüğü anlamına gelir.
 • 1072 -1074 yıllarında Kaşgarlı Mahmut yazmıştır.
 • İlk Türk dilcisi olarak bilinir.
 • Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmıştır.
 • Divanü Lügati’t-Türk Türkçenin ilk sözlüğüdür.
 • Eser Arapça yazılmış, örnekler Türkçe verilmiştir. Eserde 7500 Türkçe sözün açıklaması yapılmıştır.
 • Eserde İslamiyet öncesine ait ürünlerden örnekler yer alır.
 • Eser halk edebiyatı ve halk bilimi (folklor) açısından da önemli malzemeler içerir.
 • Eserin sonunda Türklerin yaşadığı bölgeleri gösteren bir ha­rita yer almaktadır.
 • Divani Lügati’t Türk’ün bilinen tek nüshası İstanbul’dadır.
 • Eserde yalnız sözcükler yer almaz: çok sayıda şiir örneği, deyimler, savlar da vardır.
 • Yazar sözcükleri açıklarken o sözcük ya da sözün kullanıldı­ğı Türk boyları hakkında da bilgiler verir.
 • Sözcüklerin kullanılışını örneklendirir. Yazar, Türkçenin öne­mini ve eserine niçin bu adı verdiğini açıklar.
 • Yazar, eserini oluşturan malzemeleri Türk boyları arasında dolaşarak derlemiştir. Türk boylarının yaşadığı bölgeler ve yaşam koşulları hakkında bilgiler vermiştir.


Bunları da gezebilirsin.

blank

Abdurrahim Karakoç Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Abdurrahim Karakoç Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği… Kahramanmaraş’ ın Elbistan ilçesine bağlı Ekinözü …