Kaşgarlı Mahmud Kimdir, Biyografisi, Divan-ı Lügat’it Türk Özellikleri…

Kaşgarlı Mahmud Kimdir, Biyografisi, Divan-ı Lügat’it Türk Özellikleri…

 • Kaşgarlı Mahmut İslamiyet’in kabu­lünden sonraki Türk milliyetçiliğinin ilk temsilcisidir.
 • Kâşgar’da doğdu.
 • Meşhur kitabını (Divan-ı Lügati’t Türk) Abbasi halifesine armağan etmiştir.
 • Kaşgarlı Mahmut, iyi silâh kullanan bir askerdir.
 • Dilimizi, ulusal kültürümüzü, yurt sevgisini her şeyin üstünde gören ilk büyük dil bilginimizdir.
 • Türk sözcüğünün kuvvet, güç. kudret anlamı taşıdığını bize ilk bildiren Kaşgarlı Mahmut‘tur.

DİVAN-I LÜGATİ’T TÜRK

 • Türk dilleri sözlüğü anlamına gelir.
 • 1072 -1074 yıllarında Kaşgarlı Mahmut yazmıştır.
 • İlk Türk dilcisi olarak bilinir.
 • Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmıştır.
 • Divanü Lügati’t-Türk Türkçenin ilk sözlüğüdür.
 • Eser Arapça yazılmış, örnekler Türkçe verilmiştir. Eserde 7500 Türkçe sözün açıklaması yapılmıştır.
 • Eserde İslamiyet öncesine ait ürünlerden örnekler yer alır.
 • Eser halk edebiyatı ve halk bilimi (folklor) açısından da önemli malzemeler içerir.
 • Eserin sonunda Türklerin yaşadığı bölgeleri gösteren bir ha­rita yer almaktadır.
 • Divani Lügati’t Türk’ün bilinen tek nüshası İstanbul’dadır.
 • Eserde yalnız sözcükler yer almaz: çok sayıda şiir örneği, deyimler, savlar da vardır.
 • Yazar sözcükleri açıklarken o sözcük ya da sözün kullanıldı­ğı Türk boyları hakkında da bilgiler verir.
 • Sözcüklerin kullanılışını örneklendirir. Yazar, Türkçenin öne­mini ve eserine niçin bu adı verdiğini açıklar.
 • Yazar, eserini oluşturan malzemeleri Türk boyları arasında dolaşarak derlemiştir. Türk boylarının yaşadığı bölgeler ve yaşam koşulları hakkında bilgiler vermiştir.