Bağdatlı Ruhi Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

 • BAĞDATLI RUHİ
  • Hiciv ve tasavvuf şiirleri ile tanınan şair, Bağdat’ta doğduğu için bu isimle anılmıştır.
  • Yaşadığı devirde bütün Türkiye’yi gezip Galata ve Konya Mevlevihanelerinde bulunmuştur.
  • Gazel ve kasidelerinde sadelik ve samimilik görülen şairin bir divanı vardır.
  • Divan’ında bulunan Terkib-i Bend’i Türk edebiyatında bu tür eserlerin en üstünü sayılmaktadır.
  • Tanzimat şairlerinden Ziya Paşa bile meşhur Terkib-i Bend’inde Bağdatlı Ruhi’yi geçtiğini değil, ancak ona yetişebildiğini söyleyerek, Ruhi’nin şiir kudretini övmüştür.